Zo werkt Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.

Bekostiging leerlingenvervoer

Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Als deze kinderen in Amsterdam wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor de regeling ‘bekostiging leerlingenvervoer’ van de gemeente Amsterdam.

>> Ga naar het stroomschema voor het aanvragen van leerlingenvervoer

Wie komt in aanmerking?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen bij Leerlingenvervoer van de gemeente Amsterdam. Zij besluiten over het al dan niet toekennen van leerlingenvervoer. Het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen heeft hierover geen zeggenschap. >> Ga naar Leerlingenvervoer Amsterdam

De regels

De precieze regels voor toekenning staan beschreven in de verordening Leerlingenvervoer. Daarin staat bijvoorbeeld dat de vergoeding enkel geldt voor het vervoer tot de dichtstbijzijnde passende school. Bij het kiezen van een school is dit daarom een belangrijke overweging. >> Ga naar de verordening Leerlingenvervoer

De afstand tussen woonadres en school bepaalt Leerlingenvervoer Amsterdam aan de hand van de routeplanner in Google maps. Daar is het vervoersmiddel ‘fiets’ leidend voor de te bepalen afstand.