Dit is onze Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad heeft ingestemd met het Ondersteuningsplan. Deze raad heeft een rol als kritische vriend van het bestuur van het Samenwerkingsverband.

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit zestien leden, die via verkiezingen zijn benoemd: acht vertegenwoordigers van scholen, vier ouders en vier leerlingen. De voorzitter van de Ondersteuningsplanraad is Chaia Levie, zorgcoördinator op het Montessori Lyceum Amsterdam.

De Ondersteuningsplanraad nodigt Amsterdamse docenten, ouders en leerlingen uit om hun ideeën en kritische opmerkingen over de invulling van passend onderwijs in Amsterdam door te geven. Daarvoor kunt u direct contact opnemen met de Ondersteuningsplanraad via opr@swvadam.nl.