Dit is een Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning, stellen scholen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Daarin staat welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed zijn op het functioneren van de leerling en wat zijn of haar verwachte uitstroomniveau is (de uitstroombestemming). Ook staat in het ontwikkelingsperspectiefplan welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe de school die ondersteuning gaat verzorgen.

Scholen stellen een ontwikkelingsperspectiefplan op voor de leerlingen in:

Het Samenwerkingsverband heeft een format voor het ontwikkelingsperspectiefplan ontwikkeld. Heeft u twijfels bij het invullen? Bekijk dan de toelichting of het voorbeeld van een ingevuld ontwikkelingsperspectiefplan.