Dit is De jeugdarts

De Ouder- en Kindteams verzorgen de jeugdgezondheidszorg voor alle Amsterdamse kinderen tot negentien jaar die wonen of naar school gaan in Amsterdam. Met behulp van een gezondheidsdossier en een screeningsonderzoek brengt de jeugdarts problemen in kaart.

Gezondheidsdossier

De jeugdarts van het Ouder- en Kindteam maakt van ieder kind een gezondheidsdossier. Op die manier kunnen de gezondheid en ontwikkeling van het kind goed worden gevolgd, vanaf het eerste contact totdat het kind negentien is. Informatie uit het dossier is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim van het Ouder- en Kindteam. Als het kind verhuist, wordt het gezondheidsdossier overgedragen aan de jeugdgezondheidszorg van de nieuwe woonplaats. Ook als het kind van school verandert, gaat het dossier mee. Bij de overdracht wordt aangegeven of het kind extra ondersteuning of aandacht van de school nodig heeft.

Screening en signalering

In de tweede klas van het voortgezet onderwijs nemen alle leerlingen deel aan het screeningsonderzoek Jij en Je Gezondheid. Dat is een online vragenlijst over onderwerpen als lichamelijke en geestelijke gezondheid, thuissituatie, sociale contacten en vrije tijd. Op basis van het onderzoek bepaalt de jeugdarts van het Ouder- en Kindteam met welke leerlingen er een gesprek nodig is. Daarnaast kan de leerling of de school zelf een beroep doen op de jeugdarts van het Ouder- en Kindteam. Als de school (psycho)medische problemen bij een leerling signaleert, kan deze in overleg met de zorgcoördinator een gesprek aanvragen met een professional van het Ouder- en Kindteam. Ouders worden in zulke gevallen ingelicht.

Het Zorgadviesteam

De jeugdarts maakt deel uit van het Zorgadviesteam van de school. Dat is een team waarin ook de zorgcoördinator, leerplichtambtenaar en ouder- en kindadviseur zitting hebben. Samen bespreken zij hulpvragen van leerlingen en bepalen ze welke begeleiding of doorverwijzing een leerling nodig heeft. Met toestemming van de leerling kan de jeugdarts gesignaleerde problemen in het Zorgadviesteam bespreken. Bijvoorbeeld als een leerling veel verzuimt, gepest wordt of ongelukkig lijkt. Vanzelfsprekend gaat de jeugdarts zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van de leerling om, en geeft hij alleen die informatie die op dat moment noodzakelijk is.

Ziekteverzuim

Samen met Leerplicht en de Ouder- en Kindteams zijn afspraken gemaakt over ziekteverzuim. Op sommige scholen biedt het Ouder- en Kindteam extra ziekteverzuimbegeleiding aan. Deze aanpak is succesvol gebleken: vooral ‘stille’ leerlingen met regelmatig ziekteverzuim worden door de begeleiding beter zichtbaar. Voorwaarden om een dergelijk project te starten binnen de school zijn een goed lopend Zorgadviesteam en een degelijke verzuimadministratie.

>> Meer over de Ouder- en Kindteams Amsterdam