Dit is De mentor

De mentor heeft een belangrijke rol in de zorgstructuur van de school. Hij houdt in de gaten hoe leerlingen zich ontwikkelen en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De mentor let niet alleen op de schoolprestaties van leerlingen, maar kijkt ook naar zaken als sociaal-emotioneel welbevinden, verzuim en lichamelijke gezondheid. Als blijkt dat een leerling extra zorg of ondersteuning nodig heeft die de mentor zelf niet kan bieden, bespreekt de mentor dit met de zorgcoördinator.

De mentor:

  • zorgt voor een goed pedagogisch-didactisch klimaat in de klas
  • volgt de schoolprestaties en sociaal-emotionele vorderingen van leerlingen
  • is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen op het gebied van informatie en begeleiding
  • is de eerste contactpersoon voor ouders
  • verzorgt en bespreekt rapporten
  • grijpt in bij verzuim
  • signaleert problemen van leerlingen en neemt initiatief om tot een oplossing te komen
  • bespreekt complexe problemen met de zorgcoördinator en/of het interne zorgteam
  • voert handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven uit


Mentortraining

Samen met Fontys heeft het Samenwerkingsverband een training ontwikkeld voor de professionalisering van mentoren. De mentortraining bevat basis- en verdiepingsmodules, waarmee mentoren hun vaardigheden kunnen ontwikkelen op het gebied van gesprekstechnieken, planmatig handelen, samenwerken met collega’s en het plegen van interventies. De training wordt gegeven door de zorgcoördinator van de school. Het Samenwerkingsverband kan een ondersteunende rol vervullen.