Dit is De ouder- en kindadviseur

Op alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs werkt een ouder- en kindadviseur, als vooruitgeschoven post vanuit het multidisciplinaire Ouder- en Kindteam. De Ouder- en Kindteams Amsterdam zijn opgericht in opdracht van de gemeente Amsterdam. Zij geven kinderen, jongeren en ouders laagdrempelig ondersteuning bij vragen of zorgen over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van de kinderen/jongeren.

Ouder- en Kindteams werken vanuit de wijken en bestaan uit ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdpsychologen. Daardoor is kennis aanwezig op het gebied van onder andere gezinsproblematiek, verstandelijke beperkingen, jeugdgezondheidszorg en psychische problemen. Het Ouder- en Kindteam denkt mee met het kind/de jongere en de ouders, geeft advies, biedt preventieve ondersteuning, haalt de benodigde expertise naar school en is bevoegd om te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. De ouder- en kindadviseur werkt onafhankelijk van school en is op vaste momenten aanwezig om gemakkelijk bereikbaar te zijn. Hij/zij werkt op school samen met de zorgcoördinator en sluit aan bij het Zorgadviesteam. Waar de zorgcoördinator zorgt voor onderwijsondersteuning, biedt de ouder- en kindadviseur (of andere professional uit het Ouder- en Kindteam) hulp en ondersteuning aan kind/jongere en gezin. Dat kan op school, in de wijk of in de thuissituatie.

Wat kan school verwachten van de Ouder- en Kindteams?

 • kind/jongere centraal, ouders en jongeren in regie, alles in overleg
 • screening en monitoring gezondheid, groei en ontwikkeling, inentingen
 • gesprekken, begeleiding, kindtrainingen en oudercursussen
 • diagnostiek en behandeling jeugd-ggz
 • (richtinggevende) diagnostiek jeugdgezondheidszorg
 • coördinatie van professionele zorg bij ingewikkelde casuïstiek, in overleg met ouders en jongeren
 • multidisciplinaire aanpak
 • inzetten van preventief aanbod
 • inschakelen specialistische jeugdhulp, waaronder jeugd-ggz; hiervoor heeft het Ouder- en Kindteam een mandaat


Hoe doet het Ouder- en Kindteam dat?

 • bereikbaar in de wijk en op school, of door huisbezoek
 • preventieve aanpak: versterken eigen kracht, betrekken hele gezin plus sociale omgeving
 • aangepaste communicatie bij lichte verstandelijke beperking
 • check kindveiligheid (Meldcode Kindermishandeling) en gewicht; oog voor armoede


>> Meer over de Ouder- en Kindteams Amsterdam