Voor Alle leerlingen een goede plek

Schoolbesturen hebben zorgplicht: ze zorgen ervoor dat alle leerlingen die op hun school zitten of zich daar aanmelden een plek krijgen die zo goed mogelijk past bij hun mogelijkheden. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het liefst op de eigen school of - als dat echt niet lukt - op een andere school.

De Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en cluster 4) zijn verenigd in het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

>> Meer over de visie van het Samenwerkingsverband