Dit zijn Niet-schoolse voorzieningen

Voor leerlingen die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen uit het onderwijs en waar geen andere school of onderwijsvoorziening past, is er de niet-schoolse voorziening (NSV). Dit biedt tijdelijk begeleiding, coaching en ondersteuning aan deze jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Niet-schoolse voorzieningen bieden geen onderwijs.

Vanuit hun zorgplicht zijn scholen voor voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Dit bieden ze op de eigen school en, als dat (tijdelijk) niet lukt, op een andere school of onderwijsvoorziening. Als dat op dat moment de meest passende plek voor een leerling is, zetten scholen in sommige situaties begeleiding van een niet-schoolse voorziening in. Het traject op een niet-schoolse voorziening is altijd tijdelijk en met perspectief op terugkeer. Of waar mogelijk met doorstroom naar het onderwijs.

Route

De niet-schoolse voorziening is geen onderwijsinstelling. Bij plaatsing van een leerling overlegt een school vooraf met een onderwijsadviseur en met de leerplichtambtenaar. Bij plaatsing op een niet-schoolse voorziening blijft de leerling ingeschreven op de eigen school.

De school is verantwoordelijk voor:

  • het afsluiten van een overeenkomst met afspraken over doel, programma, bekostiging en nazorg;
  • het opstellen van een onderwijsperspectiefplan, gericht op doorstroom bij voorkeur in de richting van onderwijs, en het evalueren daarvan;
  • het actief volgen van de leerling tijdens het traject op de niet-schoolse voorziening;
  • het melden van eventueel verzuim aan leerplicht;
  • het vervolg van de schoolloopbaan van de leerling.

Om het gebruik van niet-schoolse voorzieningen goed in te passen in de schoolloopbaan van de leerling stelde het Samenwerkingsverband een stappenplan op.
>> Ga naar het stappenplan voor scholen voor het gebruik van niet-schoolse voorzieningen

Vragen?

Voor meer informatie over de niet-schoolse voorzieningen in Amsterdam en voor overleg over aanmeldingen, neemt u contact op met een van onze onderwijsadviseurs.