Dit is onze Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een belangrijke adviesraad die bestaat uit medewerkers van scholen, leerlingen en ouders. De leden van de OPR zijn de ogen en oren van het Samenwerkingsverband: zij ervaren de dagelijkse praktijk. Vanuit die positie adviseren zij over het voorgezet onderwijs in Amsterdam.

We willen leerlingen het juiste onderwijs en als dat nodig is, goede hulp bieden. Dat doen de schoolbesturen in samenwerking met elkaar binnen het Samenwerkingsverband.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

De Ondersteuningsplanraad is een ‘kritische vriend’ van het Samenwerkingsverband. De raad heeft behalve adviesrecht ook instemmingsrecht bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Iedere vier jaar stelt het Samenwerkingsverband het ondersteuningsplan vast. Vanuit de overheid is het verplicht dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad heeft.

Wat doe je als lid?

Als lid van de raad adviseer je vanuit jouw blik als leerling, als ouder of als medewerker over beleidsplannen van het Samenwerkingsverband. Ook volg je de uitvoering van deze plannen.
 
De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Tijdens vergaderingen bespreken we onderwerpen die spelen en geven we daar advies over. Per vergadering ontvangt een lid een vergoeding. De tijd dat je in de raad zit is voor personeelsleden en ouders hooguit drie jaar, voor leerlingen hooguit twee jaar.

Leden

De raad bestaat uit 16 leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen.

Medewerkers scholen

 
OPR margreet blees

Margreet Blees, Altra college, Top-trajecten Noord

"Het onderwijs behoort zo aangepast te worden dat het bij de onderwijsbehoeften van ieder kind past.

joep zijp

Joep Zijp, Hyperion Lyceum

"Betere kansen voor alle leerlingen creëer je alleen door effectief samen te werken met alle betrokken partijen. Scholen, organisaties en ouders."

randy kikken

Randy Kikken, MSA

"Within the child lies the fate of the future."

 

Maaike Hoogesteijn, Hervormd Lyceum Zuid

"Het is belangrijk om met verschillende mensen uit de onderwijspraktijk bij elkaar te komen om het (passend) onderwijs in Amsterdam onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren."

OPR Charlotte Gabel

Charlotte Gabel, De Apollo

"Ik hoop dat ik met mijn achtergrond als zorgcoördinator op de enige tussenvoorziening op vmbo-t en havo- niveau, een waardevolle bijdrage kan leveren aan het nieuwe Ondersteuningsplan en dan met name voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte."

 

Carolien Salomons, Montessori Lyceum Oostpoort

OPR Anne schoener

Anne Schoener, Altra

"Als moeder van drie kinderen (17, 21, 23 jaar) en als thuisdocent van zieke kinderen heb ik een goede indruk van de knelpunten in het onderwijs op de middelbare scholen in Amsterdam. Op grond van deze kennis geef ik via de OPR graag mijn commentaar en ideeën aan het samenwerkingsverband."

  Huub Woerlee, De Atlant
Leerlingen

 

 

seher topal

Seher Topal, de CBS

"Via de OPR streef ik naar een onderwijs ethos dat leerlingen intrinsiek motiveert en passioneert om het beste uit zichzelf te halen en zich optimaal te ontplooien."

   
OPR Rala Ahmed

Rala Ahmad, Cartesius Lyceum

"Ik streef naar beter onderwijs, omdat het vele factoren in de samenleving positief beïnvloedt. Zelf ben ik een leerling en ik zou het onderwijs graag niet alleen voor mij, maar ook voor mijn medeleerlingen beter willen maken."

opr pien

Pien Smits van Waesberghe, Fons Vitae Lyceum

“Als leerling vind ik het interessant om te ontdekken wat de problemen binnen het onderwijs zijn en om mee na te denken over oplossingen.”

Ouders/ Verzorgers

 
diane steinhaus karelse

Diane Steinhaus-Karelse, Metis Montessori Lyceum

"Passend voortgezet onderwijs is gelijke kansen bieden aan alle kinderen door het verschil te durven maken. Als ouder praat, denk en discussieer ik graag mee over het beleid en toekomst die daar aan ten grondslag liggen."

arif colakkadioglu

Arif Çolakkadıoğlu, Metis Montessori Lyceum

"Ik wil bijdragen aan een onderwijsklimaat in Amsterdam waar elk kind tot bloei komt binnen de voor de leerling beste ontwikkelingsmogelijkheden en dat de scholen deze kunnen faciliteren."

 

Elisabeth Bootsma, Cygnus Gymnasium

OPR Ine Hilbrands-Venema

Ine Hilbrands-Venema, Cartesius Lyceum

"Sterk in verbinden door gelijkwaardige deelname, inclusiviteit en collectieve besluitvorming waar iedereen de kans krijgt om zich uit te spreken, zonder uitsluiting."

Vragen?

Mail de Ondersteuningsplanraad.