Dit is onze Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een belangrijke adviesraad die bestaat uit medewerkers van scholen, leerlingen en ouders. De leden van de OPR zijn de ogen en oren van het Samenwerkingsverband: zij kennen en ervaren de dagelijkse praktijk. Vanuit die positie adviseren zij over het voorgezet onderwijs in Amsterdam.

Het beoogde doel is om leerlingen het juiste onderwijs en, als dat nodig is, goede hulp te bieden. Dat doen de schoolbesturen in samenwerking met elkaar: het Samenwerkingsverband.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

De Ondersteuningsplanraad is een ‘kritische vriend’ van het Samenwerkingsverband. De raad heeft behalve adviesrecht ook instemmingsrecht bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Iedere vier jaar stelt het Samenwerkingsverband het ondersteuningsplan vast. Vanuit de overheid is het verplicht dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad heeft.

Wat doe je als lid?

Als lid van de raad adviseer je vanuit jouw blik als leerling, als ouder of als medewerker over beleidsplannen van het Samenwerkingsverband. Ook volg je de uitvoering van deze plannen.
 
De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Tijdens vergaderingen bespreken we onderwerpen die spelen en geven we daar advies over. Per vergadering ontvangt een lid een vergoeding. De tijd dat je in de raad zit is voor personeelsleden en ouders hooguit drie jaar, voor leerlingen hooguit twee jaar.

Leden

De raad bestaat uit 16 leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen.

Saskia

Saskia deVocht, Geert Groote College
“Ik vind het fijn te weten waarom welke beleidsbeslissingen worden genomen bij het Samenwerkingsverband. Via de raad kan ik meedenken hoe deze nog beter kunnen worden afgestemd op het Amsterdamse onderwijsveld.”

Margreet

Margreet Blees, Altra Educe en de Altra Colleges, Top Noord

Zetel vacant per 1 augustus 2020

“Het onderwijs behoort zo aangepast te worden dat het bij de onderwijsbehoeften van ieder kind past.”

Kati

Kati Varkevisser,
oudergeleding, Pieter Nieuwland College

Zetel vacant per 1 augustus 2020

“Via de raad kan ik mijn inbrengen rond passend onderwijs met al zijn mogelijkheden en kansen, vormgeven en over het beleid mee denken.”

Hanneke

Hanneke van Dusseldorp, docent, Praktijkcollege de Atlant

“Ontwikkelen en beschikbaar maken van passende ondersteuning voor iedere leerling die dat nodig heeft kun je alleen samen. Ouders, docenten en experts: zorg dat je meedenkt en overlegt in de ondersteuningsplanraad.”

Fatima

Fatima ait Messaoud, ouderlid, Alphons Laudy school.

Zetel vacant per 1 augustus 2020

“Meedenken en meebeslissen over het beleid van passend onderwijs vind ik erg belangrijk. Als ouder draag je bij door je kennis en ervaring te delen in de raad.”

Simone

Simone van Breugel, Iedersland College

“Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor onderwijs dat past!”

Chaia

Chaia Levie, zorgcoordinator, en ortopedagoog op het Montessori Lyceum

Zetel vacant per 1 augustus 2020

“Door mijn stem en de stem van het personeel op de werkvloer te laten horen, lever ik een bijdrage aan passend onderwijs voor iedere leerling in Amsterdam.”