Dit is onze Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een belangrijke adviesraad die bestaat uit medewerkers van scholen, leerlingen en ouders. De leden van de OPR zijn de ogen en oren van het Samenwerkingsverband: zij kennen en ervaren de dagelijkse praktijk. Vanuit die positie adviseren zij over het voorgezet onderwijs in Amsterdam.

Het beoogde doel is om leerlingen het juiste onderwijs en, als dat nodig is, goede hulp te bieden. Dat doen de schoolbesturen in samenwerking met elkaar: het Samenwerkingsverband.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

De Ondersteuningsplanraad is een ‘kritische vriend’ van het Samenwerkingsverband. De raad heeft behalve adviesrecht ook instemmingsrecht bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Iedere vier jaar stelt het Samenwerkingsverband het ondersteuningsplan vast. Vanuit de overheid is het verplicht dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad heeft.

Wat doe je als lid?

Als lid van de raad adviseer je vanuit jouw blik als leerling, als ouder of als medewerker over beleidsplannen van het Samenwerkingsverband. Ook volg je de uitvoering van deze plannen.
 
De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Tijdens vergaderingen bespreken we onderwerpen die spelen en geven we daar advies over. Per vergadering ontvangt een lid een vergoeding. De tijd dat je in de raad zit is voor personeelsleden en ouders hooguit drie jaar, voor leerlingen hooguit twee jaar.

Leden

De raad bestaat uit 16 leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen.

Medewerkers scholen

 
Simone

Simone van Breugel, Iedersland College

“Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor onderwijs dat past!”

Dobbelman

Bastiaan Dobelman, Wellant College

"De macht moet terug naar het ambacht. Waardeer het vmbo sterker: noem deze groep vanaf nu de praktisch opgeleiden."

Dusseldorp

Hanneke van Dusseldorp, docent, Praktijkcollege de Atlant

"Passend onderwijs geeft de leerling een eerlijke kans om het beste uit zichzelf te halen."

Heuvel

Peter van den Heuvel, Open Schoolgemeenschap Bijlmer

"Zonder hulp van anderen, die mij de weg wezen en deuren voor mij openden, had ik de weg naar ontplooiing en verdere ontwikkeling waarschijnlijk niet gevonden. Een passende plek in het onderwijs voor alle kinderen en jongeren vind ik vanuit die ervaring essentieel."

Ludwig

Nikki Ludwig, Caland Lyceum

"Kritisch en met passie meedenken over het beleid om (passend) onderwijs in Amsterdam verder te ontwikkelen zodat mooie plannen ook tot zijn recht komen in de praktijk."

 

Carolien Salomons, Montessori Lyceum Oostpoort

 

Saskia Saskia deVocht, Geert Groote College
“Via de raad kan ik meedenken hoe beleidsbeslissingen nog beter kunnen worden afgestemd op het Amsterdamse onderwijsveld.”
 

Marianne Zwagerman

 

Leerlingen

 
Koops

Claire Koops, St. Nicolaas Lyceum

"Mijn wens is goed onderwijs voor mij, goed onderwijs voor een ander, passend onderwijs voor iedereen."

Kramer

Juliana Kramer, Fons Vitae Lyceum

"Elke leerling verdient het om een persoonlijke en opmaat gemaakt programma te krijgen waar hij of zij zelf in mee kan beslissen."

Mishra

Harsh Mishra, Vossius Gymnasium

“Samen met de voornamelijk volwassenen in deze raad hebben we een collectief doel: het perfectioneren van het onderwijs door behoeften van de betrokken partijen in te willigen om zo passend beleid mogelijk te maken.”

  Shardae Philips, Berlage Lyceum

Ouders/ Verzorgers

 
Gieskes

Inge Gieskes, Bindelmeer College

"Als lid wil ik meedenken hoe we het passend onderwijs, passend kunnen maken voor het individuele kind. Met het eigen tempo en het eigen interessegebied, zonder druk vanuit het curriculum."

Hamrani

Nadia El Hamrani, Iedersland College

“Als betrokken ouder vind ik het belangrijk om te kunnen meepraten en meedenken over het beleid van passend onderwijs in Amsterdam. Door onze krachten te bundelen kunnen wij als ouders en leerkrachten ons steentje bijdragen.”

Krater

Mark Kater, Barlaeus Gymnasium en St. Nicolaas Lyceum

"Talent is eerlijk verdeeld, kansen niet. Graag zet ik samen met anderen mijn enthousiasme en werkervaring in om de kansen voor iedereen eerlijker te verdelen."

 

Nwosu

Hester Nwosu, Fons Vitae Lyceum

"Een goed functionerend samenwerkingsverband kan hét verschil maken in de ontwikkeling van een kind. In de OPR wil ik bevragen, meedenken en verbinden om vervolgens samen verder te komen."

   

Vragen?

Mail de Ondersteuningsplanraad.