Dit is onze Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een belangrijke adviesraad die bestaat uit medewerkers van scholen, leerlingen en ouders. De leden van de OPR zijn de ogen en oren van het Samenwerkingsverband: zij kennen en ervaren de dagelijkse praktijk. Vanuit die positie adviseren zij over het voorgezet onderwijs in Amsterdam.

Het beoogde doel is om leerlingen het juiste onderwijs en, als dat nodig is, goede hulp te bieden. Dat doen de schoolbesturen in samenwerking met elkaar: het Samenwerkingsverband.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

De Ondersteuningsplanraad is een ‘kritische vriend’ van het Samenwerkingsverband. De raad heeft behalve adviesrecht ook instemmingsrecht bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Iedere vier jaar stelt het Samenwerkingsverband het ondersteuningsplan vast. Vanuit de overheid is het verplicht dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad heeft.

Wat doe je als lid?

Als lid van de raad adviseer je vanuit jouw blik als leerling, als ouder of als medewerker over beleidsplannen van het Samenwerkingsverband. Ook volg je de uitvoering van deze plannen.
 
De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Tijdens vergaderingen bespreken we onderwerpen die spelen en geven we daar advies over. Per vergadering ontvangt een lid een vergoeding. De tijd dat je in de raad zit is voor personeelsleden en ouders hooguit drie jaar, voor leerlingen hooguit twee jaar.

Leden

De raad bestaat uit 16 leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen.

Medewerkers scholen

 
OPR margreet blees

Margreet Blees, Altra college, Top-trajecten Noord

"Het onderwijs behoort zo aangepast te worden dat het bij de onderwijsbehoeften van ieder kind past.

opr houtem

Michiel van Houtum, Hyperion Lyceum

Passend onderwijs betekent meer dan leerlingen helpen de weg te vinden in de structuur die wij als school hebben bedacht. Inclusief onderwijs moet gaan over het opsporen en gladstrijken van de drempels die het leren bemoeilijken door het bieden van ruimte en begeleiding op maat aan alle leerlingen die vast lopen in onze manier van werken.”

OPR bas dobelman

Bastiaan Dobelman, Wellant College

"De macht moet terug naar het ambacht. Waardeer het vmbo sterker: noem deze groep vanaf nu de praktisch opgeleiden."

 

Maaike Hoogesteijn, Hervormd Lyceum Zuid

"Het is belangrijk om met verschillende mensen uit de onderwijspraktijk bij elkaar te komen om het (passend) onderwijs in Amsterdam onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren."

OPRKreekel

Ayla Kreekel, Marcanti College

 "Het is fantastisch om zowel voor de klas als achter de schermen bij te kunnen dragen aan het beste onderwijs voor onze leerlingen."

 

Carolien Salomons, Montessori Lyceum Oostpoort

OPR schoener
Anne Schoener, Altra
  Huub Woerlee, De Atlant
Leerlingen

 

 

OPRHernot

Maëlle Hernot, Vossius Gymnasium

"Het onderwijs is de sleutel tot de toekomst, en daarom vind ik het belangrijk dat wij daar als OPR aan kunnen werken, om zo een passend onderwijs voor alle leerlingen te kunnen bieden."

  Ted De Vrieze, Geert Groote College
 

Aysha Salimi, Caland Lyceum

opr pien

Pien Smits van Waesberghe, Fons Vitae Lyceum

“Als leerling vind ik het interessant om te ontdekken wat de problemen binnen het onderwijs zijn en om mee na te denken over oplossingen.”

Ouders/ Verzorgers

 
OPR Gieskes

Inge Gieskens, Bindelmeer College

"Als lid wil ik meedenken hoe we het passend onderwijs, passend kunnen maken voor het individuele kind. Met het eigen tempo en het eigen interessegebied, zonder druk vanuit het curriculum."

  Manon Ebbens, Geert Groote College
  Tarik Ouaziz, Caland Lyceum
  Mohammed Darhouchi, Calvijn College

Vragen?

Mail de Ondersteuningsplanraad.