Zo kun je Leren over loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Sleutelmomenten loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Welke momenten lenen zich bij uitstek om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden ? En wat is dan de beste manier? Samen met onderzoeksbureau Muzus ontwikkelden we instrumenten voor en door vmbo-leerlingen en havo-leerlingen om decanen te ondersteunen. Hierin staan de verschillende profielen van leerlingen en de bijbehorende behoeften. >> Lees verder over het Tool voor loopbaanoriëntatiebegeleiders

Overstapdashboard

In het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 21 (RMC-21) wordt actief gestuurd op het monitoren van alle leerlingen die een overstap maken naar het mbo met behulp van het Overstapdashboard. Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt pakt in regionaal verband het voortijdig schoolverlaten aan.
>> Meer lezen

Wegwijzer Studieactiviteiten hoger onderwijs

Hoe maak je leerlingen wegwijs in het grote aanbod aan studiekeuzeactiviteiten? Hoe helpen mentoren en decanen de leerlingen op weg, zodat zij gemotiveerd op pad gaan? De Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs ondersteunt de begeleiding van middelbareschoolleerlingen in hun studiekeuzeproces.

>> Bekijk de wegwijzer studieactiviteiten hoger onderwijs

Drempelloos doorstromen: vmbo-havo

Leerlingen met een vmbo-t diploma op zak hebben de mogelijkheid om door te stromen naar de havo. Samen met onze scholen ontwikkelden we een monitor. Daarin is opgenomen wat de stand van zaken in het Amsterdamse onderwijs met betrekking tot het drempelloos doorstromen is. >> Lees verder over het H-jaar, over de handreiking voor doorstromers en over de vo-vo tool

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Voor een succesvolle doorstroom naar het mbo en het tegengaan van schooluitval, werken het vmbo en mbo samen aan onderwijsprogramma’s die naadloos in elkaar overlopen. Deze manier van werken noemen we een doorlopende leerroute. De route biedt jongeren de kans om eerder kennis te maken met de beroepspraktijk. >> Lees verder over doorlopende leerroutes

Masterclasses: We leren van én met elkaar

De Amsterdam Masterclasses zijn er voor overstapcoaches, decanen, LOB coördinatoren, studieloopbaanbegeleiders en mentoren in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de inhoud en de praktijk ga je aan de slag. Leren van en met elkaar staat centraal, over bijvoorbeeld het inrichten van LOB, aanpak van begeleidingsstijlen, coaching en talentontwikkeling.
>> Meer lezen

Het toelatingsrecht

De 'Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo' regelt dat jongeren het recht krijgen op toelating tot de mbo-opleiding van hun keuze, mits:

  • de leerling zich aanmeldt voor 1 april;
  • de leerling voldoet aan de vooropleidingseisen;
  • de leerling meedoet aan de verplichte intakeactiviteiten.

>> Meer lezen