Zo kun je Leren over loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Masterclasses: We leren van én met elkaar

De Amsterdam Masterclasses zijn er voor overstapcoaches, decanen, lob coördinatoren, studieloopbaanbegeleiders en mentoren in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de inhoud en de praktijk ga je aan de slag. Leren van en met elkaar staat centraal, over bijvoorbeeld het inrichten van LOB, aanpak van begeleidingsstijlen, coaching en talentontwikkeling.
>> Meer lezen

Overstapdashboard

In het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 21 (RMC-21) wordt actief gestuurd op het monitoren van alle leerlingen die een overstap maken naar het mbo met behulp van het Overstapdashboard. Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt pakt in regionaal verband het voortijdig schoolverlaten aan.
>> Meer lezen

Het toelatingsrecht

De 'Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo' regelt dat jongeren het recht krijgen op toelating tot de mbo-opleiding van hun keuze, mits:

  • de leerling zich aanmeldt voor 1 april.
  • de leerling voldoet aan de vooropleidingseisen.
  • de leerling meedoet aan de verplichte intakeactiviteiten.

>> Meer lezen