In het Doorstroompunt-regio 21 wordt actief gestuurd op het monitoren van alle leerlingen die een overstap maken naar het mbo met behulp van het Overstapdashboard. Het Doorstroompunt pakt in regionaal verband het voortijdig schoolverlaten aan.

Alle vmbo-scholen, mbo-instellingen en leerplichtambtenaren van het Doorstroompunt regio 21 maken gebruik van het Overstapdashboard om de leerlingen te volgen die de overstap maken naar het mbo. Op regioniveau zorgt de beheerorganisatie ervoor dat mentoren, decanen, leerplichtambtenaren, mbo-intakers/overstapcoaches, samenwerkingsverbanden en managers van de onderwijsinstellingen gebruikmaken van het Overstapdashboard. Hierdoor worden leerlingen die het risico lopen om uit te vallen tijdens het overstapproces snel gesignaleerd en geholpen, en vroegtijdig schooluitval voorkomen.

Onder het Doorstroompunt-regio 21 vallen de scholen in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam/Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Filmpjes over het gebruik van het Overstapdashboard

Aan het begin van het schooljaar, na 1 oktober, zet de middelbare school alle leerlingen in het systeem die mogelijk gaan overstappen naar het mbo. Wanneer de leerling zich aanmeldt bij een mbo binnen Doorstroompunt-regio 21, dan wordt dit automatisch zichtbaar in het Overstapdashboard, net als alle vervolgstappen tot aan definitieve plaatsing in het mbo.

Gedurende het overstapjaar kunnen de school voor voortgezet onderwijs en de mbo-school de voortgang van leerlingen in het overstapproces volgen en onderling hierover contact opnemen.

Tegen het einde van het schooljaar past een decaan in het Overstapdashboard de status van de betreffende leerlingen aan naar 'Vervolgkeuze VO', bijvoorbeeld voor  leerlingen die naar een mbo-school buiten de regio gaan of leerlingen die op het vo blijven. De decaan kan ook de status van een leerling aanpassen naar 'leerlicht/RMC ingeschakeld'. Dit mag alleen na overleg met Leerplicht. Wanneer Leerplicht de leerling weer overdraagt aan het middelbare school, past Leerplicht ook de status aan naar 'leerplicht afgehandeld'. 

Teamsite

De teamsite is dé plek om informatie te halen over het Overstapdashboard of een vraag breder te stellen aan andere gebruikers. Aanmelden gaat via de beheerder.

Training

Het is mogelijk om samen met collega’s een training te krijgen voor het gebruik van het Overstapdashboard. De beheerder geeft deze training op locatie, waarbij de aanvrager zorgt voor de locatie en benodigde faciliteiten. Voor meer informatie, neem contact op met de beheerder.

Meer informatie en contact

>> Download de overstapprocedure
>> Ga naar de contactlijst (bijlage overstapprocedure)
>> Ga naar het overstapdashboard.nl
>> Ga naar de handreiking planmatige overstap van vo naar mbo Amsterdam
>> Ga naar de presentatie van de kick-off bijeenkomsten in 2022

beheerder@doorstroompuntregio21.nl / secretaris@doorstroompuntregio21.nl