Dit is het Netwerk rond loopbaanoriëntatie en -begeleiding

De lob-projectgroep van het Samenwerkingsverband zorgt voor de uitvoering van de mbo-agenda en lob-projecten in Amsterdam. De projectgroep organiseert expertmeetings, de masterclasses en voorziet dit platform van informatie over loopbaanoriëntatie.

Voor vragen en andere zaken kunt u contact opnemen met Nadia Kappelhof

Contactpersonen bij het mbo

Contactpersonen bij het mbo beantwoorden graag vragen van decanen uit het voortgezet onderwijs en onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de overstap naar het mbo. Contactpersonen vind je op elke mbo-locatie in Amsterdam. >> Bekijk de contactgegevens van overstapcoaches, decanen en mbo-organisaties binnen de regio Amsterdam

Programma Sterk Beroepsonderwijs

Sterk Beroepsonderwijs zet zich in voor versterking en positieve erkenning van het beroepsonderwijs. Deelnemende partijen zijn onder andere het Ministerie van OCW, de VO-Raad en de MBO-Raad. Het programma van Sterk Beroepsonderwijs zet in op:

  • Regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven;
  • Het ontwikkelen van doorlopende leerroutes vmbo - mbo;
  • Een nieuwe leerweg in het vmbo door het samengaan van de gemengde leerweg en de theoretische leerweg

Klankbordgroep

Om loopbaanoriëntatie en -begeleiding op stedelijke niveau te versterken, stelde het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam - Diemen een klankbordgroep in. Deze bestaat  uit decanen (doorstroomcoördinatoren). Zij denken actief mee over de stand van zaken en ondersteuningsbehoefte van de volgende thema’s:

  • verbeteren van de overstap vmbo - mbo
  • meenemen van de ervaringen van leerlingen bij voorlichting en de overstap naar het mbo
  • invulling van expertmeetings

Het is niet mogelijk om lid te worden van de klankbordgroep. Wel kunt u belangrijke onderwerpen en casussen naar de klankbordgroep mailen via aanvalopuitval@swvadam.nl.

Expertisepunt loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het Expertisepunt lob versterkt het lob en bevordert de doorstroom binnen het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Het Expertisepunt deelt hierover kennis, werkt samen en informeert over allerlei thema’s die raken aan lob. Zoals visie, beleid, ouderbetrokkenheid, het loopbaangesprek en het bevorderen van een zogenaamde loopbaangerichte leeromgeving.

Op Expertisepuntlob.nl vindt u verschillende materialen die LOB inzichtelijker maken en inspireren. U kunt zich abonneren op een maandelijkse nieuwsbrief. De regionale contactpersonen werken samen met alle onderwijsinstellingen binnen de regio en verzorgen presentaties over LOB-thema’s. Meer weten? Neem dan contact op met de regio-contactpersoon Amsterdam.

Amsterdamse Kring van Schooldecanen

Decanen werken samen aan inhoudelijke regionale thema's en innovatie op lob-gebied. Zij komen samen op bijeenkomsten van de Amsterdamse Kring van Schooldecanen (AKS). Zo wisselen zij kennis, ervaring en ideeën uit. Het AKS organiseert themabijeenkomsten, netwerkborrels en ieder jaar een bezoek aan een universiteit, hbo- of mbo-instelling binnen of buiten de regio. Voorzitter Richard Iedema kunt u bereiken via riedema@calandlyceum.nl. Secretaris Foekje Verhülsdonk kunt u bereiken via f.verhulsdonk@mla.nl. De contributie bedraagt € 45,00 per jaar.

Decanenoverleg vmbo-mbo

Om over diverse onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen, komen decanen van vmbo en vertegenwoordigers van mbo bij elkaar. Dit doen ze ongeveer vier keer per schooljaar. Er is geen lidmaatschap en deelname is op vrijwillige basis. Contactpersoon Jolijn Verwest kunt u bereiken via  JolijnVerwest-vanderWal@osbijlmer.nl.