Zo werkt Organiseren van loopbaanoriëntatie en -begeleiding op school

Handreiking planmatige overstap Amsterdam

Samen met Leerplicht, ROC van Amsterdam en ROC TOP stelde de projectgroep van het Samenwerkingsverband  een handreiking op. Hierin vindt u de basisprocedure voor de overstap vo-mbo. Het beschrijft kort wat de uitgangspunten en verantwoordelijkheden van het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en leerplicht zijn. Voor decanen kan dit als basis voor de jaarplanning dienen. De handreiking wordt elk jaar geëvalueerd en aangescherpt. >> Ga naar de Handreiking planmatige overstap Amsterdam

Laat je leerlingen proeven van de praktijk

In Amsterdam zijn tal van initiatieven te vinden die leerlingen kennis laten maken met de praktijk. Deze organisaties bieden jongeren een completer beeld van de praktijk. Zo ondersteunen ze de leerling bij het maken van een beroepskeuze. Wij verzamelden het aanbod van deze bedrijfsinitiatieven in een overzicht. Welke initiatieven er in Amsterdam zijn en welke bedrijven de scholen kunnen inzetten voor de ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding op school, leest u in het overzicht. >> Bekijk het overzicht bedrijfsinitiatieven voor praktijkervaring

Activiteitenkalender

Het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen organiseert verschillende activiteiten. Weten welke voorlichtingsactiviteiten de mbo's in Amsterdam en omgeving organiseren? >> Ga naar de activiteitenkalender

Beleidsplan loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Een beleidsplan loopbaanoriëntatie en -begeleiding kan bijdragen aan een systematische implementatie op schoolniveau. De handreiking van SLO is een hulpmiddel voor managers, decanen en mentoren bij het opstellen van een beleidsplan. >> Meer informatie en handige links op de website van het Expertisepunt LOB

Werken aan een klimaat voor het organiseren van loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Op veel scholen zijn de decanen in tweede instantie degenen die loopbaanoriëntatie en -begeleiding uitvoeren en de loopbaangesprekken voeren. Vaak zijn dit de mentoren. Op deze scholen is het van belang dat deze mentoren voldoende deskundig zijn. Cruciaal is dat de mentoren de betekenisvolheid van lob erkennen. Als dit in een team aanwezig is, zal het enthousiasme voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding vergroten. Dat zal vervolgens ook uitstralen op de leerlingen. De kracht van lob ligt dan ook op de werkvloer: gezamenlijk eigenaarschap bevorderen.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de aandacht en aanwezigheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als in de klas. Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding is de aandacht voor interesses, toekomstplannen en loopbaankeuzes van hun kind. >> Lees verder over ouderbetrokkenheid bij het maken van keuzes door leerlingen

Overstapprocedure overstap RMC regio 21

Voor de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo is een basisprocedure opgesteld voor RMC regio 21. Hierin staat een stappenplan met welke stappen het voortgezet onderwijs, mbo en gemeenten (leerplicht/RMC) conform de inrichting van het Overstapdashboard moeten ondernemen. Ook staan in de overstapprocedure de verschillende statussen in het overstapdashboard omschreven.
>> Ga naar de overstapprocedure

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De schoolexamens en het bijbehorende PTA bieden ruimte en mogelijkheden om schooleigen keuzes te realiseren. Voor het vmbo is loopbaanoriëntatie- en begeleiding een exameneis. Het dient terug te komen in het programma van toetsing en afsluiting. De school bepaalt hoé dit precies gedaan wordt. Wat er moet, mag en kan er in het PTA werd op 15 april 2020 behandeld in het webinar dat het Samenwerkingsverband organiseerde voor alle schooltypes.
>> Ga naar het webinar en bijbehorende PowerPoint

Onderstaande sites geven meer informatie en voorbeelden over het opstellen van een programma van toetsing en afsluiting voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding op school.