Dit zijn onze Onderwijsadviseurs

Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of ze hebben behoefte aan extra ondersteuning en begeleiding. De Onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband helpen scholen daarbij.

De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband:

  • adviseren scholen, ouders en ketenpartners als het voor een school moeilijk is om de juiste ondersteuning te (blijven) bieden;
  • signaleren en adviseren als leerlingen om welke reden dan ook niet naar school gaan;
  • adviseren scholen ten aanzien van de inzet van (bovenschoolse) voorzieningen en behandelen aanvragen voor extra ondersteuning op de scholen;
  • adviseren scholen over de uitvoering van de zorgplicht en de basis- en extra ondersteuning;
  • geven consultatie aan scholen, ketenpartners en ouders;
  • geven voorlichting en trainingen aan scholen en ketenpartners.

Alle onderwijsadviseurs zijn gekoppeld aan scholen in een bepaalde windstreek en zijn (mede) accounthouder van verschillende voorzieningen.

De Onderwijsadviseurs zijn dagelijks telefonisch bereikbaar op 020-8119921:

Maandag 9 - 16 uur
Dinsdag 13 - 16 uur
Woensdag 9 - 16 uur
Donderdag 9 - 16 uur
Vrijdag 9 - 13 uur