Dit zijn onze Onderwijsadviseurs

Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of ze hebben behoefte aan extra ondersteuning en begeleiding. De Onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband helpen scholen daarbij.

De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband:

  • adviseren scholen over de uitvoering van de zorgplicht en de basis- en extra ondersteuning
  • adviseren scholen, ouders en ketenpartners als het moeilijk is om een plek te vinden voor leerlingen aan wie de school niet langer de juiste ondersteuning kan bieden
  • signaleren en adviseren als leerlingen om welke reden dan ook niet naar school gaan
  • adviseren ten aanzien van de inzet van bovenschoolse trajecten
  • geven consultatie aan scholen, ketenpartners en ouders
  • geven presentaties, voorlichting en trainingen

De Onderwijsadviseurs zijn dagelijks telefonisch bereikbaar op 020-8119921:
Maandag: 9 - 16 uur
Dinsdag: 13 - 16 uur
Woensdag: 9 - 16 uur
Donderdag: 9 - 16 uur
Vrijdag: 9 - 13 uur