Dit zijn de

Onderwijs-zorgarrangementen

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan regulier onderwijs kan bieden. Die ondersteuning kan op school, of daarbuiten plaatsvinden. Zij volgen bijvoorbeeld onderwijs in kleinere klassen, krijgen extra persoonlijke aandacht, begeleiding bij psychische problemen, of zijn gebaat bij extra ondersteuning thuis. Voor deze leerlingen kan een van onderstaande onderwijs-zorgarrangementen hen helpen.

Scholen kunnen een onderwijszorgarrangement aanvragen voor een leerling via Lisa.swvadam.nl.