Zo werkt Extra ondersteuning van chronisch zieke leerlingen

Scholen voor voortgezet onderwijs van het Samenwerkingsverband kunnen via het Samenwerkingsverband extra ondersteuning aanvragen voor chronisch zieke leerlingen en leerlingen met een fysieke beperking.

Het gaat om leerlingen tussen 12 en 20 jaar die vanwege hun beperkte belastbaarheid niet in staat zijn om het reguliere onderwijsaanbod te volgen op school. Met vakinhoudelijke ondersteuning thuis van docenten die breed inzetbaar zijn, lukt het deze leerlingen om (voor een deel) onderwijs te volgen. De school blijft gedurende de begeleidingsperiode verantwoordelijk voor de inhoud van het schoolcurriculum. Wanneer de school adequaat afstemt op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling wordt afstromen en/of uitvallen voorkomen. Onderwijs Thuis bestaat gedurende het schooljaar uit maximaal vier onderwijsuren per week.

Adviseur passend onderwijs zieke leerlingen

Adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen voeren de ondersteuning uit. Zij zijn verbonden aan het Expertisecentrum Orion. De ondersteuning die zij bieden kan bestaan uit:

  • Coördinatie van Onderwijs Thuis in samenwerking met school (aanmeldroute 1).
  • Een consult aan ouder, leerling en school over de noodzakelijke ondersteuning en aanpassingen binnen het onderwijs (aanmeldroute 1).
  • Transferbegeleiding voor zieke leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs (aanmeldroute 2).

Voorwaarden

Om voor een leerling ondersteuning thuis te kunnen aanvragen, moet een school aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De school moet een ontwikkelingsperspectiefplan voor de leerling hebben opgesteld. Er moet een medische verklaring beschikbaar zijn, waaruit blijkt dat een leerling niet kan deelnemen aan het reguliere programma vanwege een verminderde belastbaarheid.
  • De school moet bereid zijn om aanpassingen te doen zodat de leerling in een doorgaande lijn onderwijs kan volgen en een diploma kan behalen op de eigen school. Voorbeelden van aanpassingen zijn: een gespreid examen, het doorbreken van het jaarklassensysteem en het reduceren van het schoolcurriculum. >> Meer op de website van de Onderwijsinspectie
  • De school is verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel van het onderwijs en zorgt dat de thuisdocent en de leerling volledig geïnformeerd en gefaciliteerd worden.

Aanmelden

  1. Het aanvragen van extra ondersteuning voor zieke leerlingen in het voortgezet onderwijs verloopt via het Samenwerkingsverband. De school doet een aanvraag via Lisa en voegt een medische toelichting/verklaring van de behandelend arts toe, en het ontwikkelingsperspectiefplan.
  2. Het aanvragen van transferbegeleiding van (speciaal) basisonderwijs naar voortgezet onderwijs verloopt via het Samenwerkingsverband PO Amsterdam - Diemen. Contactpersonen: A. Niessen (a.niessen@swvamsterdamdiemen.nl) en N. Braspenning (n.braspenning@swvamsterdamdiemen.nl).