Zo werkt het Purmer College

Jongeren vanaf 14 jaar die problemen hebben op meerdere leefgebieden krijgen bij het Purmer College volgens een innovatieve aanpak een nieuwe start gericht op werken.

Het gaat vaak om leerlingen met een licht verstandelijke beperking en/of leerlingen met een uitstroomperspectief arbeid (niveau 1) die niet tot hun recht komen binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo. Deze leerlingen hebben baat bij werkend leren in combinatie met zeer stevige individuele hulp en begeleiding.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van het Purmer College is het realiseren van een succesvol perspectief op werk door een goed samenspel tussen onderwijs, werk/re-integratie, jeugdzorg en ggz in een veilige omgeving. De nadruk ligt op werkend leren, gecombineerd met basisvakken die de jongeren nodig hebben om weer aan te kunnen sluiten bij een beroepsopleiding of arbeidsplek.

Werkwijze

Het Purmer College hanteert de basiselementen van de methodiek zoals deze op School2Care wordt gebruikt. De jongeren volgen een leef- en leerprogramma in combinatie met stage en werk, in principe van 08.00 uur tot 20.00 uur. Hiervan kan, in het belang van de leerling, worden afgeweken. Jeugdhulp en ggz-behandeling worden integraal aangeboden.