Zo werkt School2Care

Bij School2Care maken Amsterdamse jongeren die thuis en op school veel problemen hebben een nieuwe start. Samen met een persoonlijke coach pakken ze de draad weer op en vervolgen ze hun schoolloopbaan. De coach heeft veelvuldig contact met ouders en betrokken hulpverlening.

De leerlingen volgen lessen in een kleine klas en na de lessen volgt er een middagprogramma. Bij School2Care krijgen de leerlingen gedurende de eerste drie maanden lessen en begeleiding van 08.00 uur in de ochtend tot 20.00 uur in de avond. Ze volgen dan lessen die zoveel mogelijk aansluiten bij het programma op hun oude school.

Buiten het lesprogramma om, sporten, koken en eten de leerlingen samen. Er zijn workshops en andere activiteiten. Als de doelen zijn behaald, worden de leerlingen stap voor stap begeleid naar nuttige vrijetijdsbesteding.

>> Meer informatie over School2Care is te vinden op de website van Altra en in deze brochure (pdf).

U kunt voor een leerling een onderwijs-zorgarrangement aanvragen via Lisa.swvadam.nl.