Zo werkt Toptrajecten

Leerling die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs, de school en de ouders/verzorgers krijgen met een Toptraject tijdelijke intensieve begeleiding gericht op preventie van uitval.

Met intensieve handelingsgerichte diagnostiek, jeugdhulp en onderwijsondersteuning kan de leerling na enkele maanden weer verder in het reguliere onderwijs. De ondersteuning vindt plaats op de eigen school of tijdelijk in een Topklas. De school waar de leerling staat ingeschreven blijft verantwoordelijk.

Toptrajecten in vier windstreken: diagnostiek, jeugdhulp en onderwijsondersteuning

Altra onderwijs, jeugd&opvoedhulp verzorgt het Toptraject, dat bestaat uit diagnostiek, jeugdhulp en onderwijsondersteuning aan leerling, school en ouders/verzorgers. In ieder van de vier Amsterdamse windstreken is een Toptraject met een eigen Topteam te vinden. Dit team bestaat uit een schoolpsycholoog, een ambulant hulpverlener die werkt volgens de ATOS-methodiek en twee docenten.

Inzet van Toptrajecten

De inzet van Toptrajecten kan op verschillende manieren vorm krijgen:

  • als preventieve hulp op de eigen school van de leerling
  • met inzet van een ambulant Toptraject op de eigen school
  • door een Toptraject in een Topklas

Als aan het begin van een Toptraject blijkt dat voortgezet speciaal onderwijs beter is voor de leerling dan regulier onderwijs, dan wordt aan de stamschool geadviseerd voor de leerling een Toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs aan te vragen.

Hoe vroeger, hoe beter

Een zorgcoördinator van een school kan preventief de schoolpsycholoog van een Toptraject uit de eigen windstreek inschakelen om mee te denken en handelingsadviezen te geven. Hoe vroeger, hoe beter. Soms kan een advies deelname aan het Toptraject gaat of zelfs intensievere hulpverlening voorkomen. Een school die preventief een schoolpsycholoog wil consulteren, kan contact opnemen met:
Toptraject Noord: Monique Bloemsma - m.bloemsma@altra.nl of 06 40 83 89 02
Toptraject Zuid: Lotte van der Meer - l.van.der.meer@altra.nl of 06 52 61 25 61
Toptraject West: Kirsten Geurken - k.geurken@altra.nl of 06 10 59 52 28
Toptraject Oost: Kim de Boer - k.de.boer@altra.nl of 06 20 42 74 13

Toptraject op de eigen school

Als uit het preventieve traject blijkt, dat er tijdelijk meer ondersteuning nodig is om de leerling verder te helpen binnen regulier onderwijs, vraagt de een Toptraject aan. De school doet daarnaast bij het Samenwerkingsverband een formele aanvraag voor een Toptraject via Lisa. Zorgcoördinator, ouders, leerling, de schoolpsycholoog van het Toptraject en een Onderwijsadviseur voeren een adviesgesprek, waarin zij afwegen of er nog andere mogelijkheden zijn. Als zij kiezen voor de inzet van een Toptraject, krijgt de leerling kortdurende intensieve hulp gedurende drie tot vier maanden. Deze hulp bestaat uit een geïntegreerd aanbod van diagnostiek, onderwijs en jeugdhulp, gericht op leerling, school en ouders/verzorgers. De hulp kan plaatsvinden op de eigen school.

Toptraject in Topklas

Soms krijgt een leerling tijdelijke ondersteuning in één van de vier Topklassen in Amsterdam. Een klas bestaat uit maximaal twaalf leerlingen. Zij werken vooral aan zelfvertrouwen en motivatie en leren schoolse vaardigheden. Verder ontdekken ze hun talenten en interesses en krijgen ze begeleiding op gedrag. Ook de eigen school en de ouders/verzorgers krijgen ondersteuning bij het begeleiden van de leerling. De Topklassen zijn te vinden in de volgende scholen: Apollo, Mundus, Montessori College Oost en Hogelant.

Na het Toptraject

Na afloop van een Toptraject vervolgt de leerling zijn/haar schoolloopbaan op de eigen school. Soms is dat op een andere school voor regulier onderwijs. Altra begeleidt school, leerling en ouders tot een half jaar na het Toptraject.

Eigen school blijft verantwoordelijk

De school waar een leerling ingeschreven staat, blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. Dat betekent onder andere dat de zorgcoördinator van die school zorgt voor lesmateriaal, toetsen of examens.

Kosten

Het Samenwerkingsverband brengt de reguliere school voor een plaatsing in de Topklas kosten in rekening volgens het ‘geld volgt leerling’- principe.