Zo werkt Toptrajecten

Toptrajecten is een essentieel onderdeel van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. De focus binnen Toptrajecten ligt op samenwerking tussen professionals in en om school. Samen zorgen zij ervoor dat leerlingen succesvol verder kunnen in het regulier onderwijs.

De meeste leerlingen halen hun diploma binnen het regulier onderwijs zonder al te grote problemen. Een heel enkele keer kán een leerling het wel, maar lukt het niet. Omdat de leerling slecht in zijn of haar vel zit en niemand begrijpt waarom. Omdat het thuis niet lekker gaat. Omdat een docent niet goed weet hoe een leerling te begeleiden. Of misschien wel alles tegelijk. Voor die leerlingen zijn er de Toptrajecten.

Toptrajecten is een ambulant traject binnen het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Met een Toptraject helpt de school zijn leerling, mentor, docenten en zijn of haar ouders om weer succesvol te zijn in het regulier onderwijs.

In het handboek voor scholen staat wat Toptrajecten precies is, voor welke leerlingen het bedoeld is, uit welke fasen een Toptraject bestaat en hoe een school een Toptraject kan aanvragen.

Een gedragswetenschapper preventief consulteren?

Neem contact op:

Toptraject Noord: Ilse Huttinga | i.huttinga@altra.nl of 06 36471259
Toptraject Zuid: Naomi Krausz | n.krausz@altra.nl of 06 31954004
Toptraject West: Kirsten Geurken | k.geurken@altra.nl of 06 10595228
Toptraject Oost: Elske de Kanter | e.de.kanter@altra.nl of 06 30796587

Handboek Toptrajecten

Medewerkers van Toptrajecten werken met een methodiekhandleiding. In dit handboek staan delen uit deze methodiek die relevant zijn voor de scholen. Dit handboek biedt een stevig fundament voor supersamenwerking voor de leerlingen in een Toptraject zodat een leerling die dreigt vast te lopen weer verder kan.