Organiseren van Collegiale visitaties

Intercollegiale consultatie en collegiale visitatie bevorderen reflectie en het lerend vermogen van zowel professionals als de organisatie als geheel. Ook leidt het tot het versterken van de cyclische kwaliteitszorg.

Binnen het Samenwerkingsverband zijn er diverse initiatieven gericht op het uitwisselen van good practices met betrekking tot passend onderwijs en het bezoeken van elkaars scholen als critical friend.

Wat kan het samenwerkingsverband betekenen?

Het Samenwerkingsverband maakt themagerichte collegiale visitaties binnen het kader van het ondersteuningsplan tussen de scholen mogelijk. Scholen kunnen hiervoor eigen leer- en onderzoeksvragen inbrengen voor de visitatie. Het Samenwerkingsverband vormt dan een visitatieteam dat past bij de school en de onderzoeksvraag, zorgt voor een intake en organiseert met de school een collegiale visitatiedag. Na afloop ontvangt de school een eindrapportage.

Belangstelling?

Wilt u een traject voor uw school aanmelden? Neem contact op met de projectleider Hetty Mulder.