Dit is Maatwerk voor scholen

Het Samenwerkingsverband stelt financiële middelen ter beschikking voor scholen die maatwerk op school organiseren. Met de startbijdrage 'samenwerking vo-vso' organiseren scholen samenwerking tussen voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs. De middelen zijn bedoeld voor ondersteuning op school, in de klas, in lijn met ons ondersteuningsplan en het projectvoorstel ‘Programma vo-vso’. Het is expliciet niet bedoeld voor de individuele ondersteuning van leerlingen.

De startbijdrage samenwerking vo-vso heeft als doel om:

  1. leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs te houden en schoolwisselingen te voorkomen;
  2. leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs deels of volledig te plaatsen in het voortgezet onderwijs.

Mogelijke oplossingsrichtingen kunnen gezocht worden op het gebied van:

  • Het inrichten van plus- of trajectvoorzieningen, bestemd voor leerlingen die tijdelijk meer steun en hulp nodig hebben en voor leerlingen die uit het voortgezet speciaal onderwijs overstappen naar regulier onderwijs en zo geleidelijk kunnen instromen in de nieuwe groep;
  • Het mogelijk maken van symbiose, waarbij leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een deel van de lessen volgen in het regulier voortgezet onderwijs;
  • Het (preventief) inzetten van specialistische expertise uit het voortgezet speciaal onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van co-teaching;
  • Het inzetten van onderwijsassistenten gericht op ondersteuning in (bepaalde) klassen;
  • Co-teaching door docenten van de eigen school.

Oproep

Het Samenwerkingsverband roept scholen op om in het kader van het ondersteuningsplan en hun schoolondersteuningsprofiel, oplossingen vorm te geven die passen bij hún school in hún specifieke situatie. De aanvraag kan voor 2 jaar worden ingediend.

>> Ga naar de criteria voor de startbijdrage samenwerking vo-vso
>> Ga naar de voorwaarden voor verantwoording startbijdrage samenwerking vo-vso

Welke aanpak sluit het beste aan bij uw context?

Medewerkers van het Samenwerkingsverband denken graag met u mee over de aanpak en het doel. Ze brengen u graag in contact met andere Amsterdamse scholen die al ervaring hebben opgedaan en vergelijkbare oplossingen zoeken. Ook brengen ze u graag in contact met onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Dien uw aanvraag in via verantwoording@swvadam.nl.

Voor vragen over financiën neemt u contact op met Esther Zuidam.

Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Nico ’t Hooft, strategisch adviseur VSO-VO.