Zo werkt Inzet van Levvel

Soms loopt een leerling vast op school door psychische problemen, of een vermoeden daarvan. Als hij of zij nog geen hulp van een ggz-instelling krijgt, kan de school Levvel inschakelen. Levvel is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Het VO-adviesteam van Levvel ondersteunt leerlingen, ouders en school - waar basis- of generalistische hulp niet toereikend is - met specialistische diagnostiek, advies en/of kortdurende behandeling. Het doel is inzicht bieden in welke onderwijsbehoeften de leerling heeft.

  • Snelle behandelingen
  • Competentie- en handelingsgericht werken
  • Multidisciplinair team met kennis en ervaring op het snijvlak van jeugdpsychiatrie en (speciaal) onderwijs
  • Brede kennis van de sociale kaart
  • Korte lijnen met behandelafdelingen van Levvel
  • Laagdrempelige aanmelding zonder verwijzing
  • Korte wachttijd

U kunt dit onderwijs-zorgarrangement aanvragen via Lisa.swvadam.nl.