Zo werkt Inzet van De Bascule op school

Soms loopt een leerling vast op school door psychische problemen, of een vermoeden daarvan. Als hij of zij nog geen hulp van een ggz-instelling krijgt, kan de school De Bascule inschakelen. De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Het VO-adviesteam van De Bascule ondersteunt leerling, ouders en school - waar basis- of generalistische hulp niet toereikend is - met specialistische diagnostiek, advies en/of kortdurende behandeling. Het doel is inzicht bieden in welke onderwijsbehoeften de leerling heeft.

  • Snelle behandelingen
  • Competentie- en handelingsgericht werken
  • Multidisciplinair team met kennis en ervaring op het snijvlak van jeugdpsychiatrie en (speciaal) onderwijs
  • Brede kennis van de sociale kaart
  • Korte lijnen met behandelafdelingen van De Bascule
  • Laagdrempelige aanmelding zonder verwijzing
  • Korte wachttijd

U kunt dit onderwijs-zorgarrangement aanvragen via Lisa.swvadam.nl.
(om op papier te hebben dat de ouders en de leerling hulp van De Bascule willen krijgen, kunt u dit formulier gebruiken)