Werken aan Docenten Netwerk Amsterdam

Docent zijn in Amsterdam is iets bijzonders. In Amsterdamse klassen komen alle mooie en lastige kanten van de Nederlandse samenleving uitvergroot samen. Onderwijs in Amsterdam betekent ook: veel kansen, de hele wereld in één klas en betekenisvol kunnen bijdragen aan die samenleving. Het Samenwerkingsverband levert daar graag een bijdrage aan. In 2020 betrekken wij meer dan voorheen docenten bij de reden van bestaan van het Samenwerkingsverband: passend onderwijs is zichtbaar in de klas. We willen meer docenten leren kennen, en hen in én buiten school aan het woord laten over wat zij ervaren, wat zij goed doen, wat anderen van hen kunnen leren en welke rol het Samenwerkingsverband daarbij heeft. We bieden docenten daarom graag een platform.

Inhoud

We realiseren ons heel goed dat er al veel netwerken bestaan, vakgericht en themagericht, nationaal en regionaal. Het Docenten Netwerk Amsterdam verbindt bestaande initiatieven in de stad met elkaar en ontplooit zelf activiteiten, daarbij ondersteund door het Samenwerkingsverband. Wij organiseren bijeenkomsten en kennisdeling en betrekken daar steeds meer docenten bij . We luisteren naar hun verhalen uit de praktijk zien en bieden daar een (digitaal) platform voor. Daarbij vinden we niet het wiel opnieuw uit, we sluiten aan bij bestaande netwerken, zoals Meetup020, De Amsterdamse Klas en OPeRA Educatie.

Activiteiten en beoogd resultaat

Diverse activiteiten binnen het Samenwerkingsverband beogen netwerken op te zetten. Dit geldt in 2020 in ieder geval voor de thema’s ‘Overstap PO -VO, Hoogbegaafdheid, en Overstap VSO-VO'. Dit gebeurt onder meer tijdens netwerkbijeenkomsten en conferenties. Verder organiseert het Samenwerkingsverband in het najaar van 2020 het eerste Amsterdamse docentencongres, waar allerlei thema’s binnen het Amsterdamse onderwijs aan bod komen. De opbrengsten van dit congres zijn gericht op kennisdeling en netwerkvorming. Op deze manier bouwt het Samenwerkingsverband gaandeweg aan een flexibel en dynamisch Docenten Netwerk Amsterdam.