Dit doen we met Hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen

Het bieden van goed onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van de basisondersteuning van middelbare scholen in Amsterdam. In een onderzoek uitgevoerd door het Samenwerkingsverband geven scholen zelf aan deze basisondersteuning nog onvoldoende te kunnen bieden.

Er blijkt bij de scholen een grote behoefte te bestaan aan het vergroten van de deskundigheid op dit gebied. Het Samenwerkingsverband heeft hoogbegaafdheid dan ook opgenomen in programmalijn 1 van het Ondersteuningsplan 2019 – 2023. Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een subsidie aangevraagd voor een vierjarig project 'Hoogbegaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs'. In 2020 voeren we acht activiteiten uit om meer en beter passend onderwijs te realiseren voor hoog- en meerbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs, en deels ook in het primair onderwijs.

Het Samenwerkingsverband ondersteunt scholen die projecten op dit gebied willen starten. Door middel van een projectplan kunt u bij ons middelen voor een dergelijk project aanvragen. Wanneer u hier belangstelling voor heeft, komen we graag bij u op school langs voor een oriënterend gesprek.

>> Naar het Format aanvraag middelen hoogbegaafdheid


Inspanningen en beoogd resultaat

In 2020 zet het Samenwerkingsverband in op het verbreden en verdiepen van de deskundigheid op de scholen rond hoogbegaafdheid. Dit leidt tot het beter signaleren, diagnosticeren en begeleiden van alle typen meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat het in heel Amsterdam gaat om 2,5% van de leerlingpopulatie, zo'n 800 leerlingen. We zetten de volgende acties in:

 1. Het Samenwerkingsverband ondersteunt projecten op het gebied van hoogbegaafdheid op zes voorhoedescholen in Amsterdam.
 2. Het Samenwerkingsverband biedt docenten een breed pakket aan scholingsmodules om hoogbegaafdheid te signaleren en passend onderwijs voor die leerlingen in de scholen te organiseren. Samen met met Novilo/VO op Niveau biedt Samenwerkingsverband vijf trainingsmodules rond vijf aandachtsgebieden aan. In 2020 zijn ongeveer 150 docenten beter toegerust op de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  Ook uw deskundigheid vergroten over het omgaan met goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen? >> Lees meer over de vijf verschillende modules
 3. Naast het brede scholingsaanbod voor docenten zet het Samenwerkingsverband in op verdieping van de deskundigheid met het opleiden van minimaal één expert hoogbegaafdheid per school. Dit doen we door het aanbieden van een volledige jaaropleiding tot Talentcoach. Voor 2020 leiden we de eerste zestien experts op. Na vier jaar zal elke school voor voortgezet onderwijs minimaal één expert hoogbegaafdheid in huis hebben.
  Talentbegeleider hoogbegaafde leerlingen worden? >> Lees alles over de jaaropleiding
 4. Speciaal aandachtspunt bij de professionalisering van experts in de scholen is de overstap van hoog- en meerbegaafde leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. In samenspraak met Novilo ontwikkelt het Samenwerkingsverband een opleidingsmodule voor deskundigheid juist tijdens deze belangrijke overgang. Ook dit programma bieden we in 2020 aan.
 5. Sommige zeer begaafde leerlingen uit het primair onderwijs zijn al op jonge leeftijd door de leerstof van het primair onderwijs heen zijn. In 2020 onderzoeken we in samenwerking met het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen wat de beste manier is om een optimale overgang naar het voortgezet onderwijs te bieden. Dit zou een vorm van 'tussenjaar' kunnen zijn, de precieze gewenste vorm staat nog niet vast.
 6. Samen met de gemeente Amsterdam en bureau Het ABC organiseert het Samenwerkingsverband op 9 april 2020 een conferentie over hoog- en meerbegaafde leerlingen voor leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. Resultaten van de conferentie zijn het tonen van good practices, kennisdeling en netwerkvorming.
 7. In het project Hoogbegaafdheid gaat het Samenwerkingsverband met de scholen na wat de mogelijkheden zijn om in het voortgezet onderwijs een extra aanbod voor begaafde leerlingen bovenschools te verzorgen. Het doel is om het mooie extra aanbod dat scholen nu vaak al bieden toegankelijk te maken voor meer leerlingen. De inventarisatie van het reeds bestaande aanbod vindt plaats in 2020.
 8. Er vindt in het kader van het project Hoogbegaafdheid in de eerste helft van 2020 een extra onderzoek plaats naar het detecteren, stimuleren en begeleiden van niet zo opvallende hoog- en meerbegaafde leerlingen, met name onderpresteerders en risicoleerlingen, en vooral ook naar meisjes met een niet-westerse achtergrond. Uit de literatuur komen aanwijzingen dat deze meisjes niet boven water komen en niet de aandacht, zorg en het passende onderwijs krijgen dat zij verdienen, omdat ze er niet zelf om vragen. In de tweede helft van 2020 zal het Samenwerkingsverband de bevindingen uit dit onderzoek delen en implementeren.

Meer informatie of vragen?

U kunt contact opnemen met Hetty Mulder.

Hoogbegaafdheid: vergroot uw expertise

Geef u op voor een van de vijf modules...

1. Basiskennis hoogbegaafdheid

2. Executieve functies (basis)

3. Differentiëren

4. Actief Executief (gevorderd)

5. Aansluiting PO/VO

... of schrijf u in voor de complete opleiding tot Talentbegeleider voor het voortgezet onderwijs.