Dit is onderwijs aan Hoogbegaafde leerlingen

Het bieden van passend onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van de basisondersteuning van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Uitgaande van de normaalverdeling is 2,5% van de leerlingenpopulatie hoogbegaafd. In Amsterdam gaat dat om ongeveer 980 leerlingen. Scholen geven zelf aan deze basisondersteuning nog onvoldoende te kunnen bieden en hebben behoefte aan vergroting van hun deskundigheid.

Door middel van een subsidie van het ministerie van OCW werkt het Samenwerkingsverband aan kennisverbreding, deskundigheidsbevordering en innovatie met betrekking tot hoogbegaafdheid.

Signaleren in de praktijk

Hoe signaleer je de verschillende typen hoogbegaafde leerlingen in de praktijk? Hoogbegaafdheid is een complex begrip, dat moeilijk te definiëren is en zich lastig laat begrenzen.

Het Samenwerkingsverband gaat voor de omschrijving van hoogbegaafdheid uit van de recente inzichten van Betts en Neihart die toonaangevende instituten als het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen (CBO) en Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) ook hanteren. Betts en Neihart omschrijven zes profielen die gebaseerd zijn op (leer)behoefte, gedrag en gevoelens.

>> Ga naar de zes profielen van hoogbegaafde kinderen van Betts en Neihart

Hoogbegaafd op het vmbo

Hoogbegaafde leerlingen komen op alle schooltypen voor, ook op het vmbo en in het voortgezet speciaal onderwijs. Hoogbegaafde leerlingen vallen nogal eens uit en komen thuis te zitten.

>> Ga naar het artikel ‘Beter onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs’

>> Luister naar een gesprek over leerlingen die niet zo snel gesignaleerd worden op  school: de hoogbegaafde meiden en de hoogbegaafde leerlingen met een niet-Westerse immigratieachtergrond.

Activiteiten voor expertise

In 2020 heeft het Samenwerkingsverband in samenwerking met het Samenwerkingsverband primair onderwijs volop ingezet op het verbreden en verdiepen van de deskundigheid op de scholen met betrekking tot hoogbegaafdheid. Dit leidt tot het beter signaleren, diagnosticeren en begeleiden van alle typen meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2020 zijn vele tientallen docenten en zorgcoördinatoren getraind.

>> Bekijk het aanbod van trainingen

Zelf als school een project starten?

Het Samenwerkingsverband ondersteunt scholen die projecten op dit gebied willen starten. Door middel van een projectplan kunt u bij ons middelen voor een dergelijk project aanvragen. We komen graag bij u op school langs voor een oriënterend gesprek.

>> Ga naar het format aanvraag middelen hoogbegaafdheid

Praktijkvoorbeeld: Jonge onderzoekers

Spinoza20first biedt een gevarieerd lesprogramma aan groep 8 leerlingen die behoefte hebben aan uitdaging.

>> Bekijk meer praktijkvoorbeelden