Dit is onderwijs aan Hoogbegaafde leerlingen

Het bieden van passend onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van de basisondersteuning van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Uit onderzoek [1] blijkt dat het in Amsterdam om 2,5% van de leerlingenpopulatie gaat. Dat zijn ongeveer 800 leerlingen. Scholen geven zelf aan deze basisondersteuning nog onvoldoende te kunnen bieden en hebben behoefte aan vergroting van hun deskundigheid.

Door middel van een subsidie van het ministerie van OCW werkt het Samenwerkingsverband aan kennisverbreding, deskundigheidsbevordering en innovatie met betrekking tot hoogbegaafdheid.

1. Kabki, M., Ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Novilo/VO op Niveau,. Amsterdam, maart 2017

Activiteiten voor expertise

In 2020 heeft het Samenwerkingsverband in samenwerking met het Samenwerkingsverband primair onderwijs volop ingezet op het verbreden en verdiepen van de deskundigheid op de scholen met betrekking tot hoogbegaafdheid. Dit leidt tot het beter signaleren, diagnosticeren en begeleiden van alle typen meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2020 zijn vele tientallen docenten en zorgcoördinatoren getraind.

>> Bekijk het aanbod van trainingen

>> Ga naar activiteiten die de expertise over hoogbegaafdheid in scholen voor voortgezet onderwijs vergroten

>> Lees meer over de projectgroep 'Begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs'

Zelf als school een project starten?

Het Samenwerkingsverband ondersteunt scholen die projecten op dit gebied willen starten. Door middel van een projectplan kunt u bij ons middelen voor een dergelijk project aanvragen. We komen graag bij u op school langs voor een oriënterend gesprek.

>> Ga naar het Format aanvraag middelen hoogbegaafdheid

Project: Jonge onderzoekers

Spinoza20first biedt een gevarieerd lesprogramma aan groep 8 leerlingen die behoefte hebben aan uitdaging.