Dit zijn de Acht activiteiten

Het Samenwerkingsverband voert in 2021 acht activiteiten uit om meer en beter passend onderwijs te realiseren voor hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het primair onderwijs.

 1. Netwerkvorming en kennisdeling
  Op elf zogenoemde voorhoedescholen in Amsterdam ondersteunt het Samenwerkingsverband  projecten op het gebied van hoogbegaafdheid (2020/ 2021). Zie Projectgroep 'Begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs'. Het Samenwerkingsverband werkt samen met het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen aan een netwerk op het gebied van de overstap van primair naar voortgezet onderwijs.
 2. Hoogbegaafde leerlingen beter begeleiden
  Het Samenwerkingsverband en Novilo/VO op Niveau bieden docenten een breed pakket scholingsmodules aan om hoogbegaafdheid te signaleren en om passend onderwijs voor die leerlingen in de scholen te organiseren. Daarnaast werken we samen met Onderwijs Maak je Samen en De DNKRS. Zij bieden een scholingstraject aan waarbij de school met het voltallige team een volgende stap willen zetten in de ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen. Eind 2021 zullen ongeveer 300 docenten beter toegerust zijn op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
  >> Lees meer over de modules over omgaan met hoogbegaafdheid
 3. Expert hoogbegaafdheid op uw school
  Het Samenwerkingsverband biedt een jaaropleiding tot Talentcoach aan, zodat in 2023 minimaal één expert hoogbegaafdheid op elke school aanwezig is.
  >> Lees alles over de jaaropleiding tot Talentcoach

 4. Opleidingsmodule overstap
  Bent u de verantwoordelijke voor de overstap van hoogbegaafde leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs? Samen met Novilo ontwikkelt het Samenwerkingsverband een opleidingsmodule voor deskundigheid hierover. U kunt hiervan gebruik maken in het schooljaar 2020-2021.
  >> Lees verder over de module 'Aansluiting po-vo' (punt 5)
 5. Onderzoek optimale overgang
  Sommige hoogbegaafde leerlingen uit het primair onderwijs zijn al op jonge leeftijd door de leerstof van het primair onderwijs heen. Wat is de beste manier om een optimale overgang naar het voortgezet onderwijs te bieden? In opdracht van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen voerde het Kohnstamm Instituut een onafhankelijk onderzoek uit.
  >> Lees de resultaten uit het onderzoeksrapport over een succevole overstap
 6. Amsterdamse conferentie begaafdheid
  Met het oog op leren van elkaar, organiseert het Samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam en bureau Het ABC op 8 maart 2021 een conferentie over hoogbegaafde leerlingen. Tijdens de drie gespreksrondes gaan experts, leerkrachten, ouders en leerlingen met elkaar in gesprek over verborgen (hoog)begaafdheid bij meisjes, dubbel bijzondere leerlingen en leerlingen niet-westerse culturele achtergrond.
  >> Ga naar de conferentie over hoogbegaafde leerlingen
 7. Bovenschools aanbod
  Het Samenwerkingsverband gaat met de scholen na wat de mogelijkheden zijn om het extra aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen bovenschools aan te bieden. De inventarisatie van het bestaande aanbod vindt plaats in 2021.
 8. Hoe herken je een hoogbegaafde leerling?
  Het Samenwerkingsverband doet onderzoek naar het detecteren, stimuleren en begeleiden van niet zo opvallende hoogbegaafde leerlingen. Het gaat met name om onderpresteerders, risicoleerlingen en vooral ook naar meisjes en leerlingen met een niet-westerse achtergrond. De bevindingen uit dit onderzoek delen en implementeren we.
  >> Lees het literatuuronderzoek Talentontwikkeling meisjes
  en jongeren met een nietwesterse migratieachtergrond in het VO