Dit zijn de Activiteiten passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Om hoogbegaafde leerlingen te herkennen en nog beter te ondersteunen, voert het Samenwerkingsverband activiteiten uit om passend onderwijs te realiseren voor deze leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het primair onderwijs.

Netwerkvorming en kennisdeling

Het Samenwerkingsverband ondersteunt projecten op het gebied van hoogbegaafdheid (2022/2023). >> Lees meer over de Projectgroep 'Begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs'.
Samen met het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen werken we aan een netwerk op het gebied van de overstap van primair naar voortgezet onderwijs.

Hoogbegaafde leerlingen beter begeleiden

Het Samenwerkingsverband en Novilo/VO op Niveau geven trainingen om hoogbegaafdheid te signaleren en passend onderwijs voor die leerlingen in de scholen te organiseren. Samen met Onderwijs Maak je Samen en De DNKRS. bieden we een scholingstraject aan waarbij de school met het voltallige team een volgende stap willen zetten in de ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen.
>> Lees meer over de modules over omgaan met hoogbegaafdheid
>> Geef je op voor de verschillende trainingen

Expert hoogbegaafdheid op school

Het Samenwerkingsverband biedt een jaaropleiding tot Talentcoach aan, zodat in 2023 minimaal één expert hoogbegaafdheid op elke school aanwezig is.
>> Bekijk pagina 4 voor de jaaropleiding tot Talentcoach

Overstap po - vo

Ben je de verantwoordelijke voor de overstap van hoogbegaafde leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs? In onze modules vind je een passend aanbod. Je kunt hiervan gebruik maken in het schooljaar 2022-2023. Om van en met elkaar te leren, organiseren we samen met Novilo netwerkmiddagen voor zowel onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs, als uit het voortgezetonderwijs. >> Meld je aan voor de netwerkmiddagen

Onderzoek optimale overgang

Sommige hoogbegaafde leerlingen uit het primair onderwijs zijn al op jonge leeftijd door de leerstof van het primair onderwijs heen. Wat is de beste manier om een optimale overgang naar het voortgezet onderwijs te bieden? In opdracht van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen voerde het Kohnstamm Instituut een onafhankelijk onderzoek uit.
>> Lees de resultaten uit het onderzoeksrapport over een succesvolle overstap

Hoe herken je een hoogbegaafde leerling?

Het Samenwerkingsverband doet onderzoek naar het detecteren, stimuleren en begeleiden van niet zo opvallende hoogbegaafde leerlingen. Het gaat met name om onderpresteerders, risicoleerlingen en vooral ook naar meisjes en leerlingen met een niet-westerse achtergrond. De bevindingen uit dit onderzoek delen en implementeren we.
>> Lees het literatuuronderzoek Talentontwikkeling meisjes
en jongeren met een nietwesterse migratieachtergrond in het vo