Dit zijn de Innovatiegelden

Heeft u een innovatief plan voor het Amsterdamse onderwijs? Een plan dat een aanvulling of verbetering is van het aanbod voor leerlingen? Of ervoor zorgt dat de kwaliteit in het onderwijs ten behoeve van leerlingen verbetert? Of wilt u een innovatief project dat tijdens de coronacrisis is ontstaan verankeren?

Middelen

Het Samenwerkingsverband nodigt scholen uit om innovatieve plannen in te dienen. De plannen dienen aan te sluiten bij de doelen uit het ondersteuningsplan 2019-2023 van het Samenwerkingsband voortgezet onderwijs. De middelen zijn niet structureel en bedoelt om structurele verandering of aanpassing op school in gang te zetten en te realiseren.

Innoveren doe je samen

Van elkaar leren door kennisdeling versterkt samenwerking en leidt tot innovatie. Het Samenwerkingsverband organiseert daarom diverse bijeenkomsten waarin de scholen de opgedane ervaring en voortgang met elkaar en met andere scholen delen.

 

>> Bekijk de innovatieprojecten

Indienen

U kunt uw plan het hele jaar indienen. Het Samenwerkingsverband beoordeelt het plan direct na indiening. Om de kwaliteit, haalbaarheid en effectiviteit van de innovatie te vergroten, ontvangt u concrete feedback op het plan en eventuele suggesties voor aanpassing. Vervolgens dient de school het definitieve plan in.

>> Ga naar de criteria voor de aanvraag van innovatiegelden

>> Bekijk de toegekende innovatieprojecten 2019
>> Bekijk de toegekende innovatieprojecten 2020
>> Bekijk de toegekende innovatieprojecten 2021

Vragen of meer informatie?

Heeft u een goed idee en hulp nodig dit uit te werken tot een goed plan? Neem dan vooral contact op met de projectleider innovatiegelden Carla Neijts.