Dit zijn de Innovatiegelden

Heeft u een innovatief plan voor het Amsterdamse voortgezet onderwijs? Een plan dat een aanvulling of verbetering is in het aanbod voor leerlingen? Of ervoor zorgt dat de kwaliteit in het onderwijs ten behoeve van leerlingen verbetert? Een plan dat leerlingen meer kansen biedt op schoolsucces met ondersteuning in de breedste zin?

Het Samenwerkingsverband nodigt scholen uit om innovatieve plannen in te dienen. De plannen dienen aan te sluiten bij de doelen in het ondersteuningsplan 2019-2023 van het Samenwerkingsband, dat geldig is tot er eind 2023 een nieuw plan is. We informeren de scholen zodra er het ondersteuningsplan 2024-2028 er is.

De procedure voor innovatie-aanvragen

Scholen kunnen hun plan indienen zodra dit af is. Dit kan voor de zomervakantie, in september 2023 of verder in het najaar. Middelen kunnen worden aangevraagd voor het kalenderjaar 2023, het schooljaar 2023-2024, of 2024-2025.
Middelen kunnen ook voor een tweejarig project worden aangevraagd. Daarna moet er sprake zijn van borging in de school. Innovatiemiddelen zijn geen structureel geld.

Beoordelen

Na indiening beoordelen we het plan direct. Om de kwaliteit, haalbaarheid en effectiviteit van de innovatie te vergroten, ontvangt u in een mail en desgewenst in een gesprek, concrete feedback op het plan en eventuele suggesties voor aanpassing. Vervolgens dient de school het definitieve plan in. Na een positieve beoordeling volgt de goedkeuring van het Samenwerkingsverband en toekenning van 90% van de toegekende middelen. Na goedkeuring van een beknopte verantwoording door het Samenwerkingsverband wordt de resterende 10% toegekend.  

>> Ga naar de criteria voor de aanvraag van innovatiegelden

Innoveren doe je samen

Van elkaar leren door kennisdeling versterkt de samenwerking en leidt tot innovaties. Dat weten we uit ervaring. Naast dat scholen met elkaar in contact staan over projecten, organiseert het Samenwerkingsverband diverse bijeenkomsten waarin de scholen de opgedane ervaring en voortgang met elkaar en met andere scholen delen.

Inspiratie opdoen? >> Bekijk de innovatieprojecten van verschillende scholen

 

Plan indienen?

Heeft u een goed idee en hulp nodig dit uit te werken tot een goed plan? Voor vragen kunt u terecht bij Hetty Mulder, projectleider innovatiegelden.  Uw aanvraag dient u in bij Hetty Mulder.

>> Ga naar de criteria voor de verantwoording van innovatiegelden