Dit zijn de Innovatiegelden 2020

Heeft u een innovatief plan voor het Amsterdamse onderwijs? Een plan dat een aanvulling of verbetering is in het aanbod voor leerlingen of ervoor zorgt dat de kwaliteit in het onderwijs ten behoeve van leerlingen verbetert?

Voor kalenderjaar 2020 nodigt het Samenwerkingsverband scholen uit om met innovatieve voorstellen te komen die aansluiten bij de ambities en speerpunten van ons Ondersteuningsplan 2019-2023.

Van elkaar leren door kennisdeling versterkt samenwerking en leidt tot innovatie. Daarom vraagt het Samenwerkingsverband scholen innovatieplannen gezamenlijk vorm te geven en in te dienen. Ga de komende tijd vooral met elkaar in gesprek over innovatieve plannen. Uiteraard kunnen (beleids)medewerkers van het Samenwerkingsverband ook hierover met u mee denken.

U kunt uw aanvraag uiterlijk 14 oktober per e-mail indienen via info@swvadam.nl. Het Samenwerkingsverband nodigt scholen die voldoen aan de criteria uit een pitch te houden over hun project op 7 november.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Kirsten Boersbroek, projectleider innovatiegelden.