Dit is LINK: een traject voor leerlingen met angst- en stemmingsproblematiek die niet naar school gaan

In het kortdurende traject LINK kunnen thuiszittende leerlingen met angst- en stemmingsproblematiek hun schoolgang weer normaliseren. Door hun onderwijsbehoeften te formuleren en ze voor te bereiden op een passende plek binnen het reguliere onderwijs, kunnen zij hun loopbaan in het regulier onderwijs vervolgen.

Zij krijgen op een rustige, veilige plek begeleiding en onderwijs van ervaren leerkrachten, begeleiders en hulpverleners die gespecialiseerd zijn in leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.  Er wordt nauw samengewerkt met de eigen behandelaar uit de ggz, de ouders en de school van herkomst.

>> U kunt een LINK-traject voor een leerling aanvragen via LISA