Dit is LINK

LINK is voor leerlingen die vanwege angst en/of depressie niet meer naar school gaan. De school verwijst leerlingen naar LINK. Het doel van LINK is om niet-schoolgaande leerlingen terug te leiden naar school.

LINK biedt een kleinschalige setting waarin leerlingen hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen. De methodiek richt zich op het in kleine stapjes aangaan er overwinnen van hun (school)angst. Deze leerlingen hebben baat bij de aangepaste onderwijsomgeving en de gespecialiseerde ondersteuning die LINK biedt. Gedurende het traject bij LINK blijven de leerlingen gewoon op hun school ingeschreven.

Werkwijze

In een rustig lokaal met maximaal 10 leerlingen is een voorspelbare, vaste dagstructuur. Het team van LINK verzorgt voor iedere leerling een individueel aanbod met een opbouw in kleine stappen.

Doelgroep

LINK is alleen gericht op leerlingen die niet meer naar school gaan vanwege angst en/of depressie. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • perfectionisme en zichzelf overvragen
 • gebeurtenissen en traumatische ervaringen
 • problemen thuis
 • moeite met sociale contacten of sociaal isolement
 • onderwijsachterstanden
 • weinig zelfvertrouwen

Meestal is er sprake van meer dan één oorzaak die aan de angst of depressie van leerlingen ten grondslag ligt.

Criteria

Er gelden een aantal criteria voor leerlingen om voor LINK in aanmerking te komen:

 • De leerling is leerplichtig maar gaat niet naar school;
 • Het is ondanks inspanningen niet gelukt om de schoolgang weer op te pakken;
 • De leerling is ingeschreven op een reguliere Amsterdamse school voor vmbo, havo of vwo en is tussen de 12 en 18 jaar;
 • De leerling heeft perspectief op terugkeer naar de school van herkomst;
 • De leerling is in staat om naar LINK te komen;
 • De leerling wordt door de geestelijke gezondheidszorg behandeld;
 • Ouders zijn bereid om mee te werken aan het traject.

Doel

Het doel van LINK is om leerlingen stap voor stap te laten terugkeren naar school zodat ze hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een diploma.

Het team

Het vaste team van LINK bestaat uit:

 • Twee docenten van Orion, gespecialiseerd in leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
 • Een begeleider passend onderwijs van Altra, een organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd- en opvoedhulp
 • Een coördinator/ orthopedagoog van Orion
 • Een orthopedagoog/ psycholoog voor handelingsgerichte diagnostiek

Daarnaast zijn er op afroep docenten beschikbaar die de leerlingen extra kunnen begeleiden bij inhoudelijke vragen over schoolvakken.

Aanmelding

Leerlingen kunnen het gehele jaar instromen bij LINK. Ouders kunnen informatie over LINK opvragen bij de zorgcoördinator van de school van hun kind. Na overleg met de adviseur van het Samenwerkingsverband kan de school via LISA met een rapportage over de leerling, een aanmelding doen voor LINK. Uit deze rapportage moet blijken dat de leerling in behandeling is voor angst of depressie of dat dit op korte termijn zal starten. >> Vraag een LINK-traject voor een leerling aan via LISA

Kosten

Voor het gebruik van de LINKklas brengt het Samenwerkingsverband kosten in rekening bij de reguliere school. Hiervoor hanteert ze het ‘geld volgt leerling’- principe. De school ontvangt een factuur voor de periode dat de leerling gebruik maakt van de LINKklas. >> Ga naar het overzicht 'geld-volgt-leerling'-principe