Dit is Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs

Het Samenwerkingsverband en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zetten samen met de gemeente Amsterdam in op het versterken van het welzijn van de leerling in het speciaal onderwijs. Zo is Jeugdhulp sinds het schooljaar 2018-2019 direct beschikbaar op alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijk onderwijs en tussenvoorzieningen. Zonder verwijzing en zonder wachtlijst.

Praktijkverhalen Specialistische Jeugdhulp

Samen met het aanbod van het Ouder- en Kindteam of ander preventief aanbod is de specialistische jeugdhulp direct op school beschikbaar. Zo is het dichtbij, makkelijk te bereiken en de leerling kan er zonder verwijzing naartoe. Juist voor de kinderen op het speciaal onderwijs is die nauwe samenwerking nodig: korte lijnen en zonder verwijzingen. De jeugdhulpverleners en schoolmedewerkers zorgen er zo voor dat we samen met ouders en leerlingen doen waarvoor kinderen op school zitten: leren en zich ontwikkelen >> Lees de voorbeelden uit de praktijk

Onderzoek

Onderzoekers van het Kohnstamm Instituut evalueerden via gesprekken met praktijkprofessionals, hoe de organisatie van de specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs georganiseerd is.  >> Lees de evaluatie van het Kohnstamm-onderzoek

Podcast

In de podcast van Thomas van de Pol zijn de verschillende actoren binnen de specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs aan het woord. Luister naar onderzoeker Marion van Binsbergen, SJSO-medewerkers van Spirit: Clemens Post en Denise Mantel, directeur van de Van Detschool Heleen Stoelinga, zorgcoördinator Kees Mijinke van de Metis Special Class en oplossingvinder voor de gemeente Amsterdam Laureen Hulskamp. >> Luister naar de podcast over de ontwikkelingen in de Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs