Nu, in ons Netwerk

Uitgelichte artikelen

Goed voorbeeld

Examentrainingen

Om eindexamenleerlingen optimaal te begeleiden kunnen leerlingen tijdens de voorjaarsvakantie examentraining volgen. Leren voor de Toekomst biedt dit in opdracht van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam - Diemen aan.

Goed voorbeeld

De Kopklas: een unieke kans

De kopklas is een bijzondere vorm van onderwijs tussen de overstap van de basisschool naar de middelbare school. In de kopklas krijgen getalenteerde leerlingen uit groep 7 en 8, die vanwege een taalachterstand onder hun niveau presteren, een jaar extra taalonderwijs.

Uitgelichte activiteiten

2022 ,
-

Ervaringen in de samenwerking tussen vo en vso

Uitwisselen van ervaringen in de samenwerking tussen vo- en vso-scholen
2022 ,
-

Small talk: samenwerking vo-vso

Om bij te dragen aan kansengelijkheid in het onderwijs, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan deze small talk. We willen de beweging die in gang is gezet in de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)versterken en vergroten.

*** Hier vindt u binnenkort de ambassadeurs van het Amsterdamse onderwijs ***