Nu, in ons Netwerk

Uitgelichte artikelen

Goed voorbeeld

Hoe het CBurg met Cpoints leert van en met de buurt

Cburg staat midden op het Zeeburgereiland. Daarom gaat het Cburg de verbinding aan met de bewoners en gebruikers van het Zeeburgereiland. Zo vormen ze een community. Om loopbaan- en oriëntatie-activiteiten uit te breiden zette het Cburg met behulp van innovatiegelden een Cpointsysteem op.

Interview

Vmbo-decanen begeleiding

‘Vmbo-decanen begeleiding’ ondersteunt startende decanen bij een goede start.

Uitgelichte activiteiten

2022 ,
-

Innovatiefestival

De schooltijd is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. De enorm diverse Amsterdamse leerlingpopulatie én de snel veranderende wereld waarin leerlingen opgroeien, vragen van het onderwijs om continue innovatie. Om zo alle leerlingen op onze Amsterdamse scholen een succesvolle toekomst te kunnen bieden.
2022 ,
-

Bijeenkomst soepele overstap PO-VO

Jaarlijks maken zo’n 8.000 leerlingen in Amsterdam en Diemen de overstap van de basis- naar de middelbare school. De rol van professionals in het primair en voortgezet onderwijs is hierbij van groot belang.