Nu, in ons Netwerk

Uitgelichte artikelen

Onderzoek

Overstappende leerlingen in beeld

Hoe ervaren leerlingen de overstap van voortgezet speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs? De plaatsing op het voortgezet onderwijs heeft het algemene welbevinden versterkt en hun persoonlijke groei begunstigd. Op welke punten kan het proces verbeterd worden?

Goed voorbeeld

Inspiratiemiddag doorlopende leerroutes op het Montessori Lyceum Oostpoort

Voor een succesvolle doorstroom naar het mbo en het verminderen van schooluitval werken het vmbo en mbo samen aan onderwijstrajecten die naadloos in elkaar overlopen. Het Montessori Lyceum Oostpoort (MLO) heeft al 15 jaar ervaring met deze manier van werken. Op woensdag 10 november 2021 deelde Manon de Wit, teamleider op het MLO, haar expertise tijdens de inspiratiemiddag over doorlopende leerroutes.

Uitgelichte activiteiten

2021 ,
-

Kenniskringen: autisme en corona

Onderwijs tijdens corona heeft voor veel leerlingen een impact gehad. Negatief maar soms ook positief. Thuisonderwijs heeft ook zijn impact gehad op kinderen met een autismespectrumstoornis.
2022 ,
-

Kenniskringen: ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een belangrijke invloed op het schoolsucces van hun kinderen. Voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun schoolcarrière is een goede samenwerking met ouders van groot belang voor een positieve ontwikkeling.

*** Hier vindt u binnenkort de ambassadeurs van het Amsterdamse onderwijs ***