Nu, in ons Netwerk

Uitgelichte artikelen

Interview

Jongerenwerkers op het Huygens College aan het woord

Jongerenwerkers in school (JIS) treden op als als brug tussen de wijk, de school en de leefwereld van jongeren. Momenteel zijn er 40 scholen in Amsterdam die gebruik maken van het Jongerenwerk in school.

Interview

Schoolveiligheid op het Cartesius Lyceum

Scholen zijn verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Alle scholen hebben te maken met bijvoorbeeld ongepast gedrag, intimidatie, (online) pesten en agressie. Leerlingen nemen problemen op straat en online mee de klas in.

Uitgelichte activiteiten

14 september, 12 oktober en 18 januari

Professionalisering voor vmbo-decanen

Vervul jij al en aantal jaren de rol van decaan? Wil je je verder verdiepen in deze rol? Bijvoorbeeld door meer aandacht te krijgen voor het versterken van het lob-programma in school? En wil je weten hoe lob zich verhoudt tot ontwikkelingen in de stad? Neem dan deel aan (een van) onze bijeenkomsten.
31 mei tot en met 1 juni 2023

Mentale gezondheid: van ons allemaal

Leerlingen ervaren af en toe tegenslagen, dat hoort bij het leven. Soms heeft dat invloed op hun motivatie en schoolprestaties. Zij kunnen leren om hun mentale weerbaarheid te vergroten en om productief om te gaan met tegenslag.