Nu, in ons Netwerk

Uitgelichte artikelen

Goed voorbeeld

Maatwerkcoaching op het Hyperion

Maatwerkcoaching om de motivatie en het succes van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te vergroten. Het Hyperion Lyceum zette deze coaching in. Het aandeel leerlingen dat doubleert of de school verlaat door afstroom en plaatsing in een TOP-traject is door deelname aan BOOM, geminimaliseerd.geminimaliseerd.

Goed voorbeeld

Subjectificatie / persoonsvorming op het Comenius Lyceum

Met behulp van de innovatiegelden ontwikkelt het Comenius Lyceum de leergang ‘subjectificatie’/ persoonsvorming onder de noemer 'Van Al-Ghazali tot Biesta'. De vraag ‘Hoe ondersteun je leerlingen bij het bewaren en ontdekken van de authenticiteit?’ staat bij subjectificatie/ persoonvorming centraal.

Uitgelichte activiteiten

25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april en 17 mei

Verkorte Opleiding Talentbegeleider

De Verkorte Opleiding Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs (afgekort: Verkorte OTB-VO) geeft je in vijf maanden een compacte inkijk in de wereld van cognitief getalenteerde kinderen in het voortgezet onderwijs. We bereiden je voor om in de praktijk meer voor hen te kunnen betekenen. Zo bouwen we voort op jouw reeds opgebouwde basiskennis over hoogbegaafdheid en executieve functies.
2023 ,
-

Bijeenkomst Jongerenwerk in School

Jongerenwerk in School (JiS) levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren en de samenwerkin