Bekijk onze Activiteiten

11 okt
Maandag
-

Kenniskringen: taalachterstanden

Taal is essentieel in het onderwijs. Voorbeelden zijn de instructie door docenten, lesboeken, online informatie, mentorgesprekken en kletspraat met klasgenoten.
7 dec
Dinsdag
-

Kenniskringen: autisme en corona

Onderwijs tijdens corona heeft voor veel leerlingen een impact gehad. Negatief maar soms ook positief. Thuisonderwijs heeft ook zijn impact gehad op kinderen met een autismespectrumstoornis.
10 feb
Donderdag
-

Kenniskringen: ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een belangrijke invloed op het schoolsucces van hun kinderen. Voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun schoolcarrière is een goede samenwerking met ouders van groot belang voor een positieve ontwikkeling.
15 mrt
Dinsdag
-

Kenniskringen: stress

In het rapport van Unicef 'Geluk onder druk' (2020) staat dat veel kinderen stress ervaren. Ouders denken dat dit vaak te maken heeft met social media.

Afgelopen activiteiten

17 jun
Donderdag
-

ROC TOP rondleiding (TOP-uurtje)

15 jun
Dinsdag
-

Slotbijeenkomst loopbaan oriëntatie en begeleiding

Voor een vloeiende overstap van het vmbo naar het mbo, is samenwerking tussen onze Amsterdamse vmbo’s en mbo’s bij de inrichting van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) essentieel. Daarom organiseert het Samenwerkingsverband samen met Youngworks Masterclasses.
3 jun
Donderdag

Expeditie ROC van Amsterdam

Expeditie ROCvA (voorheen Locatiecarrousel) is voor 3e jaars vo-leerlingen van alle niveaus.

28 mei
Vrijdag
-

ROC TOP rondleiding (TOP-uurtje)