Congres De Staat van het Onderwijs

Tijdens het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs zal de Inspectie van het Onderwijs de bevindingen presenteren uit het gelijknamige rapport en daarover met de aanwezigen in gesprek gaan.

Het rapport zal worden overhandigd aan de minister van OCW. Deelname is gratis.