De Amsterdamse conferentie begaafdheid

Hoe gaan meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO om met hun (hoog)begaafdheid? En dubbel-bijzondere leerlingen? Hoe vinden zij, in het kader van passend onderwijs, begeleiding die het welbevinden bevordert? Hoe kunnen zij hun potentie ontwikkelen?

Zicht krijgen op verborgen (hoog)begaafdheid

Om hoogbegaafde leerlingen beter te signaleren, diagnosticeren en begeleiden in het onderwijs, willen we de deskundigheid van hoogbegaafdheid op de scholen vergroten. Samen met de Amsterdamse Klas, organiseren de Samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen en Het ABC een conferentie over verborgen (hoog)begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs.

Drie experts leiden de deelthema’s in met een video. Zij gaan daarover in gesprek met ervaringsdeskundigen. Hieronder bevinden zich docenten/leerkrachten, leerlingen en ouders. Deelnemers stellen hun vragen aan het panel via de chat.

Verborgen (hoog)begaafdheid: 3 thema's

1. Verborgen hoogbegaafdheid bij meisjes

Meisjes blijken binnen het bestaande onderwijs voor begaafde leerlingen minder sterk vertegenwoordigd te zijn. Amerikaans onderzoek toont dat jongens een grotere kans maken om als begaafd gesignaleerd te worden. Ook de cijfers uit Nederlands onderzoek bevestigen dit beeld. Hoe komt dat? Is het erg? En wat kunnen we eraan doen om de kansengelijkheid voor meisjes en jongens te verbeteren?
Hierover gaan we in gesprek met ons panel, bestaande uit onder anderen Maaike Goddijn, expert op dit gebied. Ook komen ouders, leerkrachten én kinderen aan het woord. Deelnemers stellen hun vragen via de chat aan het panel.

2. Verborgen hoogbegaafdheid bij dubbel-bijzondere leerlingen 

Dubbel bijzondere leerlingen zijn kinderen die naast kenmerken van begaafdheid een extra ondersteuningsbehoefte hebben op kenmerken van bijvoorbeeld dyslexie, ASS of AD(H)D. Deze extra ondersteuningsbehoefte kan de kenmerken van begaafdheid maskeren of belemmeren, waardoor bij deze kinderen vaak niet gezien wordt wat zij in hun mars hebben. Hoe werkt dat precies? Wat kunnen we daaraan doen en wat betekent dat voor ons onderwijs?
Hierover gaan we in gesprek met ons panel, bestaande uit onder anderen Cisca van Wattingen, expert op dit gebied. Ook komen ouders, leerkrachten én kinderen aan het woord. Deelnemers stellen hun vragen via de chat aan het panel.

3. Verborgen hoofbegaafdheid bij leerlingen met een niet-westerse culturele achtergrond

Kinderen met een migratieachtergrond en voornamelijk kinderen met een niet -westerse culturele achtergrond worden minder vaak gesignaleerd qua begaafdheid. Welke factoren spelen hierbij een rol? Welke rol speelt de beheersing van de Nederlandse taal? Zijn er cultuurverschillen die invloed hebben? Of lagere verwachtingen? En wat kunnen we doen om ook deze groep kinderen beter te bereiken en hun talenten te signaleren?
Hierover gaan we in gesprek met ons panel, bestaande uit onder anderen Ineke Bosman, expert op dit gebied. Ook komen ouders, leerkrachten én kinderen aan het woord. Deelnemers stellen hun vragen via de chat aan het panel.

>> Ga naar het literatuuronderzoek van Ineke Bosman: Talentontwikkeling meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO

Agenda
16:00-16:30 uur Digitale Inloop genodigden
16:30-16:35 uur

Start Plenair programma - Opening door Aiko Letschert - Dagvoorzitter

16:35-16:40 uur Video wethouder Onderwijs Marjolein Moorman
16:40-16:45 uur Korte introductie van chatmoderator Jaap Verouden + uitleg over het programma
16:45-17:45 uur Thema 1 - Verborgen hoogbegaafdheid bij dubbel-bijzondere leerlingen
Meer informatie
17:45-18:00 uur Korte pauze (Cisca van Wattingen beschikbaar in de chat)
18:00-19:00 uur Thema 2 - Verborgen hoogbegaafdheid bij meisjes
19:00-19:15 uur

Korte pauze (Maaike Goddijn beschikbaar in de chat)

19:15-20:15 uur Thema 3 - Verborgen hoofbegaafdheid bij leerlingen met een niet-westerse culturele achtergrond
20:15-20:30 uur

Afsluiting door Aiko Letschert (Ineke Bosman beschikbaar in de chat)