Inspiratiebijeenkomst opbrengsten innovatieprojecten 2019

Op de scholen binnen het Samenwerkingsverband zijn begin 2019 ruim 20 innovatieve projecten gestart. Op 16 april delen de scholen de opbrengsten. 
 
Al deze projecten sluiten aan bij de ambities en speerpunten van ons Ondersteuningsplan 2019-2023.

Tijdens de bijeenkomst kunt u ervaring en kennis uitwisselen met scholen en experts. U kunt deelnemen aan één van de volgende workshops:

  • Executieve functies stimuleren in de klas
  • Hoe start ik een trajectvoorziening?
  • De samenwerking tussen school en jongerenwerk
  • De noodzaak van ‘geflipt leren leren’

Meer informatie over de workshops en welke scholen en experts aanwezig zijn leest u hier.

Aanwezigheid bij deze bijeenkomst telt voor de zorgcoördinatoren mee als kenniskring.

We zien u graag op 16 april 2020. Geef u uiterlijk 27 maart op en geef het door aan collega's.

Agenda
14:30 uur Inloop
15:00 uur Welkomstwoord
15:10 uur Workshops
16:30 uur Interactieve poster-expositie met borrel
18:00 uur Afsluiting