Inspiratiebijeenkomst thuiszitters

Overal in het land ontstaan initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden en daardoor thuis komen te zitten. Kenmerkend voor die initiatieven is dat ze aansluiten bij wie de leerling is, en dat de leerling zich niet hoeft aan te passen aan een onderwijssysteem dat niet bij hem of haar past.

Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) organiseert een inspiratiebijeenkomst in Utrecht, waarin nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingen voor thuiszitters worden gedeeld.