Kennisdelingsbijeenkomst Specialistische Jeugdhulp voor Speciaal Onderwijs

In verband met de huidige corona-situatie hebben we besloten de bijeenkomst niet door te laten gaan.

In plaats daarvan werken we aan de productie van een podcast over SJSO en de evaluatie van de eerste twee jaren van het project door het Kohnstamm Instituut. De podcast zal medio juni beschikbaar zijn voor alle betrokkenen.