Kenniskring mentale weerbaarheid

Welke invloed heb je als onderwijsprofessional op de mentale weerbaarheid van leerlingen? De tegenslagen die leerlingen te verduren krijgen kun je niet voorkomen. Je hebt wel invloed op de context en begeleiding van de leerling. Tijdens de Mental Health Alert Week van 11 t/m 14 april ga je in deze kenniskring aan de slag met jouw invloed op situaties.

Twee sessies

Het Samenwerkingsverband organiseert deze kenniskring voor onderwijsprofessionals uit het voortgezet en het mbo-onderwijs. De kenniskring bestaat uit twee sessies:

  • Motivatie en overtuigingen
  • Mentale weerbaarheid

De sessies sluiten goed op elkaar aan, maar zijn ook goed los van elkaar te volgen. Interactie maakt een belangrijk onderdeel uit van de kenniskring. Aan het einde van de kenniskring is er ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

De spreker

Dominique Warmerdam is oprichter van Psychologie in het Onderwijs en deelt haar kennis en praktijkervaring over motivatie en mentale weerbaarheid. Ze zal ingaan op de impact van de coronamaatregelen op leerlingen. Ze werkt vanuit een draaglast-draagkrachtmodel en de zelfdeterminatietheorie van Edward L. Deci en Richard M. Ryan.
>> Bekijk 5 tips voor de omgang met de impact van de coronamaatregelen op leerlingen

Agenda

Motivatie en overtuigingen

Hoe kun je leerlingen helpen met hun intrinsieke motivatie en overtuigingen?

10:00-10:15 uur Opening
10:15-10:50 uur Interactieve lezing: Hoe kun je als onderwijsprofessional de context van de leerling als stimulans voor de intrinsieke motivatie van leerlingen inzetten?
10:50-11:00 uur Pauze
11:00-11:45 uur Interactieve lezing: Welke invloed hebben overtuigingen van leerlingen op hun intrinsieke motivatie?
11:45-12:15 uur In breakoutroom bespreken we de eigen casuïstiek
12:15-12:30 uur Afsluiting

 

Mentale weerbaarheid  

Hoe kun je leerlingen helpen om hun weerbaarheid te versterken?

 

13:30-13:45 uur Opening
13:45-14:20 uur Interactieve lezing: draaglast - draagkrachtmodel en de invloed van corona
14:20-14:30 uur Pauze
14:30-15:15 uur Interactieve lezing: Hoe help je leerlingen om weerbaarder te zijn?
15:15-15:45 uur In breakoutroom bespreken we de eigen casuïstiek
15:45-16:00 uur Afsluiting