Kenniskring via Zoom

Kom naar de online Kenniskring in Zoom. Er zijn twee rondes met mini-workshops. Je kunt kiezen uit drie onderwerpen: Jongeren in rouw, Hoogbegaafdheid en Schoolondersteuningsprofiel 2021. Aanmelden kan tot en met 2 juni.

Workshop 1

Samen in gesprek over jongeren in rouw

Door: Marjan Kaddouri (Humanitas)
Humanitas en Prezens bieden rouwbegeleiding voor middelbare scholieren en hun omgeving.
We gaan graag samen in gesprek over hoe we jongeren kunnen ondersteunen rondom het overlijden van een dierbare.
Een moment om van elkaar te horen wat er speelt op school, en wat jullie zoal tegenkomen in de ondersteuning van leerlingen, docenten, en ouders/begeleiders. We zijn ook benieuwd waar jullie zelf behoefte aan hebben in de rouwbegeleiding van jongeren.
We hopen hiermee voort te bouwen op onze onderlinge samenwerking en zo voor een passende ondersteuning te kunnen blijven zorgen.
>> Ga naar de punten die uit de gesprekken naar voren kwamen
>> Ga naar de tips van jongeren in rouw
>> Bekijk de presentatie 'Jongeren in rouw'

Workshop 2

Evaluatie van ondersteuning t.b.v. nieuwe schoolondersteuningsprofielen

Door: Carla Neijts (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam Diemen)
Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan alle scholen met een nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) werken. De komende periode gaat iedere school aan de slag met het evalueren van zorg en ondersteuning op school en het opstellen van een nieuw SOP.
In deze mini-workshop gaan we in op hoe je de zorg binnen jouw school kunt evalueren. We bieden een handreiking voor hoe je de evaluatie kunt vormgeven en inspireren elkaar over hoe je dit goed kun doen in jouw school.
>> Ga naar de presentatie SOP

Workshop 3

Hoogbegaafdheid: verschillende typen leerlingen

Door: Hetty Mulder en Joost Verdonkschot (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam Diemen)
Hetty en Joost zijn projectleider van het stedelijke hoogbegaafdheids-project. De missie is om met elkaar de komende jaren zoveel mogelijk expertise op te bouwen om zo hoogbegaafdheid te kunnen signaleren en om hoogbegaafde leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen binnen ons onderwijs. Ondersteuning op het gebied van begaafdheid behoort tot de basisondersteuning zoals beschreven in de Amsterdamse standaard.
In deze mini-workshop presenteren we wat er binnen het project rondom hoogbegaafde leerlingen gebeurt en zoomen we in op de verschillende typen hoogbegaafde leerlingen, met bijzondere aandacht voor de niet zo makkelijk herkenbare typen.
>> Meer over hoogbegaafdheid en het Samenwerkingsverband
>> Ga naar de presentatie hoogbegaafdheid

Agenda
10:00 -10:10 uur                Plenair welkom
10:15 -10:45 uur Ronde 1
10:45 -11:15 uur Ronde 2
11:15 -11:30 uur Plenair afsluiten