Kenniskringen

Reken en wiskundeproblematiek

Wat weten we uit onderzoek over reken- en wiskundeangst? Brenda Jansen, docent en onderzoeker aan de UvA neemt ons mee.
Marije van Oostendorp is orthopedagoog en specialist op het gebied van dyscalculie en rekenproblemen. Vanuit haar praktijk begeleidt zij zowel jongeren als onderwijsprofessionals. Marije neemt ons mee in wat dyscalculie is, waar je op moet letten bij het signaleren van problemen en wat je op school kunt doen.
Na de inleiding van Brenda en Marije praten we in groepjes door over de problematiek.

Drie workshops

Ontwikkelperspectiefplan (OPP) door Machteld Kruidenier

Workshop voor beginnende zorgcoördinatoren en andere geïnteresseerden. Hoe maak je een OPP ontwikkelingsgericht en handelingsgericht? Welke onderdelen zijn belangrijk? En welke woorden gebruik je?
Machteld Kruidenier (zorgcoördinator bij Open Schoolgemeenschap Bijlmer) neemt je mee in de tips en trucs van het maken van een OPP.

Voortgezet speciaal onderwijs: de heen- en de terugweg door Karin Guldemond en Ellen Starke

Hoe ziet het VSO in Amsterdam eruit? Hoe wegen we af of het VSO passend is voor een leerling en welk tijdpad hanteren we?
Naast de route naar het VSO bespreken we de route van het VSO naar het regulier onderwijs en het toekomstperspectief voor het VSO. Neem je casuïstiek mee naar de workshop zodat we die met elkaar kunnen bespreken. Karin is voorzitter van de toelatingsadviescommissie en Ellen adviseert scholen bij de doorplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.

Onderwijs en echtscheiding door Angelique van der Pluijm

Angelique van der Pluijm is onderwijspedagoog en schreef het boek 'School en echtscheiding', om een brug te slaan tussen onderwijs en jeugdhulp als het gaat om het onderwerp Echtscheiding. In deze workshop vertelt Angelique wat de problematiek inhoudt, over gevolgen op de korte en langere termijn, hoe je signalen kunt interpreteren en duiden en waar je op moet letten in je  handelen richting leerlingen en ouders. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over dit thema en opgedane ervaringen.

Intervisie

Intervisie is een begeleidings- en leervorm waarbij professionals in een groep praktijkproblemen bespreken waar zij tegenaan lopen in hun werk. In groepjes bespreken we op een methodische wijze, de ingebrachte casuïstiek. De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband begeleiden de intervisie. Bij de inschrijving voor de intervisie kun je aangeven welk onderwerp of welke vraag je wilt bespreken.

Agenda
9:00-11:00 Reken en wiskundeproblematiek
14:00-15:15 Keuze uit drie workshops:
  1. Ontwikkelperspectiefplan (OPP) door Machteld Kruidenier
  2. Voortgezet speciaal onderwijs: de heen- en de terugweg door Karin Guldemond en Ellen Starke
  3. Onderwijs en echtscheiding door Angelique van der Pluijm
15:30-16:30 Intervisiebijeenkomst met eigen onderwerpen als inbreng