Kenniskringen

Voorlichting, inspiratie en netwerk voor alle zorgcoördinatoren, IB’ers en leerlingbegeleiders en andere geïnteresseerden werkzaam op Amsterdamse scholen.

Deze middag bestaat uit drie onderdelen:

  • Vragenuurtje over opting-out leerwegondersteuning
  • Evaluatie van de ondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel
  • Intervisie uur met ingebrachte casuïstiek

Per onderdeel kun je aangeven of je deel wilt nemen.

Agenda
14:00-15:00 uur Vragenuurtje opting-out leerwegondersteuning
  Ellen Bouter en Esther Zuidam beantwoorden vragen over het besluit om te stoppen met het individueel indiceren van leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). Wat betekent dit voor scholen en zorgcoördinatoren? Heb je een vraag? Stel deze vast in het aanmeldformulier. Dan kunnen wij de bijeenkomst goed voorbereiden.  
15:00-16:00 uur Evaluatie van de ondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel
  Carla Neijts en Myrthe Nieuwenhuizen bespreken kort de peiling die we uitzette: Hoe ver is iedereen is met de evaluatie van de ondersteuning? We bespreken jullie vragen over de evaluatie en het opstellen van het SOP. Heb je een vraag? Loop je ergens tegenaan? Weet je niet hoe ‘groot en zwaar’ of ‘klein en slim’ de evaluatie moet zijn? Schrijf je dan in voor dit programmaonderdeel.
16:00-17:00 uur Intervisie voor zorgcoördinatoren, onderwijsadviseurs
  Intervisie is een begeleidings- en leervorm waarbij professionals in een groep praktijkproblemen bespreken waar zij tegenaan lopen in hun werk. In groepjes bespreken we op een methodische wijze ingebrachte casuïstiek. De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband begeleiden de intervisie. Bij het inschrijven geef je aan welk onderwerp of welke vraag je wilt bespreken.