Kenniskringen: autisme en corona

Onderwijs tijdens corona heeft voor veel leerlingen een impact gehad. Negatief maar soms ook positief. Thuisonderwijs heeft ook zijn impact gehad op kinderen met een autismespectrumstoornis.

In deze bijeenkomst willen we kijken naar de impact van corona op deze doelgroep. Ook willen we weten hoe het gaat met deze leerlingen nu de scholen weer open zijn. Hoe is de transitie gegaan voor deze leerlingen van hybride onderwijs naar weer volledig naar school? In deze kenniskring zijn we ook erg benieuwd naar good practices in het werkveld.

Download de presentaties
Agenda

Innovatiepitch "Psychologie op school"

Ranko van Steusel, coördinerend schoolopleider op het Calandlyceum, deelt de opbrengsten van de modules Psychologie die hij vanuit de innovatiemiddelen ontwikkelde.

Lezing: Jongeren in het autismespectrum en het Covid-tijdperk

Welmoed Krist en Emma van Wees, therapeuten bij het Leo Kannerhuis, bespreken welke problematiek zij sinds de lockdowns waarnemen bij jongeren met autismespectrumstoornissen (ASS). Ze bieden adviezen voor de ondersteuning van deze jongeren op school.  

Panelgesprek

Charlotte Gabel - De Apollo, Marieke van der Meer - Orion College Drostenburg en Avalon de Vriendt - Special Class Metis Montessori Lyceum, bespreken hoe zij leerlingen met ASS in de dagelijkse schoolsituatie ondersteunen tijdens en na de lockdowns.

Intervisie

In subgroepen bespreken we casuïstiek, thematiek of dilemma’s met collega zorgcoördinatoren.