Kenniskringen: autisme en corona

Onderwijs tijdens corona heeft voor veel leerlingen een impact gehad. Negatief maar soms ook positief. Thuisonderwijs heeft ook zijn impact gehad op kinderen met een autismespectrumstoornis.

In deze bijeenkomst willen we kijken naar welke de impact van corona op deze doelgroep. Ook willen we weten hoe het gaat met deze leerlingen nu de scholen weer open zijn. Hoe is de transitie gegaan voor deze leerlingen van hybride onderwijs naar weer volledig naar school? In deze kenniskring zijn we ook erg benieuwd naar good practices in het werkveld.