Kenniskringen: ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een belangrijke invloed op het schoolsucces van hun kinderen. Voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun schoolcarrière, is een goede samenwerking met ouders van groot belang voor een positieve ontwikkeling.

Ouderbetrokkenheid

Er is dan ook steeds meer aandacht voor ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs. Noëlle Pameijer verdiepte zich in het thema ouderbetrokkenheid en schreef hier een boek over. Aan de hand van wetenschappelijke kennis en ervaringen van ouders gaat zij in op manieren om ouderbetrokkenheid te vergroten binnen de kaders van HGW.

Noëlle Pameijer

Als GZ-, kinder- en Schoolpsycholoog bij Stichting Elan en Samenwerkingsverband Unita  verwierf Noëlle Pameijer met name bekendheid als grondlegger van Handelingsgericht Werken (HGW) en Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD).

>> Ga naar het boek Met plezier naar school van Noëlle Pameijer

>> Lees verder over Handelingsgericht werken op de website van Noëlle Pameijer

Agenda

Ronde tafelgesprek

Onder leiding van Myrthe Nieuwenhuizen gaat Noelle Pameijer in gesprek met Amsterdamse zorgcoördinatoren en ouders die op een positieve manier hebben samengewerkt ten bate van een leerling.