Kenniskringen: ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een belangrijke invloed op het schoolsucces van hun kinderen. Voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun schoolcarrière is een goede samenwerking met ouders van groot belang voor een positieve ontwikkeling.

Er is dan ook steeds meer aandacht voor ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs. Noëlle Pameijer, de grondlegger van Handelingsgericht Werken (HGW), verdiepte zich in het thema ouderbetrokkenheid en schreef hierover een boek. Aan de hand van wetenschappelijke kennis en ervaringen van ouders gaat zij in op manieren om ouderbetrokkenheid te vergroten binnen de kaders van HGW. Speciale aandacht gaat uit naar het omgaan met weerstand bij ouders.

>> Lees verder over Handelingsgericht werken op de website van Noëlle Pameijer