Kenniskringen: schoolaanwezigheid (thuiszitters)

Schooluitval vormt een groot risico voor de ontwikkeling van een kind. Een belangrijk doel van de wet op Passend Onderwijs is dan ook om het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen.

Ook in Amsterdam vormt dit een speerpunt. Tijdens deze kenniskring geeft professor David Heyne op basis van zijn jarenlange wetenschappelijke onderzoeken naar Schoolverzuim inzicht in de oorzaken, patronen en mogelijke aanpakken om schoolaanwezigheid te bevorderen. Vervolgens bespreken we aan de hand van good practices uit de onderwijspraktijk mogelijkheden, valkuilen en oplossingen bij schoolverzuim.

>> Ga naar het rapport Schoolverzuim aanpakken: een wetenschappelijke onderbouwing (2020) van David Heyne en Willeke van Sleeuwen