Meet & greet: schoolaanwezigheid

Hoe zorgen we er samen voor dat er meer kinderen naar school gaan? Tijdens deze ontmoeting vertelt Gezina Topper meer over afwezigheid op school.

Een belangrijk doel van de wet op Passend Onderwijs is om het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen. Ook in Amsterdam vormt dit een speerpunt. Topper biedt op basis van haar ervaring inzicht in de oorzaken, patronen en mogelijke aanpakken om schoolaanwezigheid te bevorderen. Vervolgens bespreken we aan de hand van good practices uit de onderwijspraktijk mogelijkheden, valkuilen en oplossingen bij schoolverzuim.

Over de spreker

Gezina Topper specialiseerde zich in het vormgeven van onderwijs-zorgprogramma's voor jongeren met internaliserende problematiek en specifiek in het begeleiden van thuiszitters. Ze is als Schoolpsycholoog K&J NIP werkzaam op de Fritz Redl school VSO psychiatrie in Utrecht. Daarnaast heeft zij een Schoolpsychologie praktijk in Amersfoort.

Onderzoek

'Weten wat werkt bij schoolweigering' is een onderzoek van professor David Heyne en van Marije Brouwer. Hierin staan leerlingen die langdurig thuiszitten en veelal bovenschoolse voorzieningen bezoeken centraal. Tijdens de Kenniskring bespreekt Gezina Topper de resultaten van het onderzoek. Ook vertelt ze specifiek over de mogelijkheden voor preventie en interventies op school.

>> Lees meer over 'Weten wat werkt bij schoolweigering' van David Heyne en Marije Brouwer
>> Ga naar de wetenschappelijke onderbouwing Schoolverzuim aanpakken

Agenda
8.30 uur Ontvangst
9.00 uur Welkom en (hernieuwde) kennismaking
9.30 uur Lezing 'Schoolaanwezigheid' door Gezina Topper
10.30 uur Nabespreking thema 'Schoolaanwezigheid' in subgroepen
11.00 uur Rondleiding Artis 'communicatie in de natuur'
12.00 uur Lunch
13.00 uur Einde Kenniskring/ mogelijkheid tot bezoek Artis