Passend onderwijs: Hoe nu samen verder?

Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voortkomt uit de evaluatie passend onderwijs.

In deze ambitie zit een duidelijke opdracht voor de onderwijsprofessionals: zij moeten steeds beter in staat zijn om de benodigde ondersteuning te bieden voor de leerlingen in de school. In deze gedachte zit ook de route richting inclusiever onderwijs opgesloten. Is dat onze stip op de horizon?

>> Lees verder over het congres passend onderwijs: Hoe nu samen verder?

Agenda

Myrthe Meurders is dagvoorzitter en moderator. Zij gaat in gesprek met de sprekers over drie centrale thema’s:

1. Passende ondersteuning in de klas • door Jaap Versfelt

2. Leerling en ouder als gelijkwaardig partner • door Peter de Vries

3. Samenwerking onderwijs – jeugdhulp/zorg • door Wouter Hart